fbpx
skip to Main Content

Det går med luftfarten som med sjøfarten

POLITIKK:

Så til sakens kjerne som nemlig er lønnskostnader til de som jobber i luften. Her finnes det store besparelser om selskapene får mulighetene. Det blir med luftfarten som skipsfarten. Til sjøs ble først det underordnede mannskapet skiftet ut med billige utlendinger. Senere ble de laveste offisersgradene skiftet ut, og til slutt ble også kapteiner, overstyrmenn og maskinsjefer byttet ut.

Det samme vil nå skje i luften. Det er bare et tidsspørsmål før alle ansatte om bord i flyene kommer fra lavkostland. Det hele er en ond sirkel, og det er lite vi i Skandinavia kan gjøre med selskaper som vil ha lavest mulig billetter så sant vi ikke ønsker å regulere dette via lovverket.

Det har vært prøvd mange aksjoner og regelendringer i skipsfarten for å prøve å bevare flest mulig nordmenn om bord i norske skip, men til syvende og sist, så vil ikke våre myndigheter ta de rette grepene. De er redde for å bli oppfattet som proteksjonistiske. Det blir derfor patetisk når Dag Terje Andersen fra AP i en TV-debatt sier at det må være flaut for regjeringen som nå synes å ville tillate billige mannskaper i Norwegian-fly på transatlantiske ruter.

AP har aldri tidligere vært flaue når de har vært med på å tillate utenlandske mannskaper på skip på vår sokkel eller i norske nærområder. AP gjorde for øvrig noen framstøt mot Ryanair for en tid tilbake, men her viste AP at de ikke behersket regelverket i luften, og flere stortingsrepresentanter

fra AP gjorde seg nesten til latter med sine pinlige og uvitende utspill. I likhet med de øvrige partier kan ikke AP skryte på seg at de har vært sjøfolkenes støttespillere. De vil neppe heller bli norske flymannskapers støttespillere.

Lars Vidar Moen

Back To Top