fbpx
skip to Main Content
Arkivfoto

Det vil være i alle involverte parters interesse å ha en ekstern gjennomgang

Etter at inngåtte avtaler og kontrakter mellom Hove Drift og Utviklingsselskap as (HDU) og Lowcamp nå er frigitt, må det komme en ekstern gjennomgang av hele prosessen rundt opprettelsen av Canvas Hove og avtalen med HDU.

Slik saken står nå er det ingen tvil om at Jan Fasting har hatt plass på begge sider av bordet, og forhandlet frem en avtale som er økonomisk svært lukrativ for Lowcamp. Fasting har jo selv bekreftet i tidligere omtale av saken at han har hatt fordel av å sitte i styret til HDU siden 2015, og hatt fordel av informasjon til bruk for å «skreddersy» sitt og Lowcamps tilbud overfor HDU og opprettelsen av Canvas Hove.

Når en leser dokumenter vedrørende opprettelsen av Canvas Hove tyder alt på at daglig leder av HDU Terje Stalleland og styret ved styreleder Ingunn Kilen Thomassen har tøyd strikken vel langt i tolkning av gitte forvaltningsføringer for området.

Blant annet skjøtet fra Statsbygg til Arendal kommune legger klare føringer om forvaltning av Hove.

Opp i dette virvaret av kontrakter og avtaler kan det virke som om Arendal kommune sitter igjen med «svarteper» allerede før eventyret har startet. Hvis avtalen er forretningsmessig så lukrativ som Jan Fasting og hans kompanjonger hevder, og etter all kritikken som er kommet etter dette, vil det vel være i alle involverte parters interesse å ha en ekstern gjennomgang, for å få luket bort eventuelle mistanker om uredelighet.

All honnør til lokalavisa Geita som påklaget saken inn for Fylkesmannen, og der konklusjonen var at HDU ikke hadde anledning til å holde tilbake dokumenter slik de har forsøkt seg på.

Den villedende og oppstykka informasjonen som HDU og styreleder har presentert frem til den motvillige frigivelsen er mildt sagt oppsiktsvekkende og slett håndverk. Det er også betenkelig at et notat er så hemmelig at det må pusses på før det kan frigis, slik Stalleland utrykker det.

Det er også betenkelig når daglig leder av HDU Terje Stalleland sier at det var ukjent for dem at de måtte forholde seg til offentlighetsloven!!

Det er også oppsiktsvekkende når styreleder Ingunn Kilen Thomassen sier etter at deler av avtalen var presentert for bystyret, at hele avtalen skulle bli presentert på ekstraordinær generalforsamling i februar/ mars. Begrunnelsen for at den ikke kunne presenteres i sin helhet for bystyret i forkant av møtet 24.01.19 var at de måtte ha tid til å forberede seg slik at hele avtalen ble presentert på en pedagogisk riktig måte…..?

Det er også dypt beklagelig at kommunen godtar at Canvas Hove får fortsetter sitt arbeid slik de gjør, som om ingen ting har skjedd. Arendal kommune burde ikke tillate noen form for oppgradering av campen eller bygningsmassen før en endelig reguleringsplan er vedtatt, og det blir bestemt hva som kan være av virksomhet på Hoveodden.

Min henstilling til politikerne er at de ber fylkesmannens juridiske avdeling om å foreta en lovlighetskontroll av alt rundt opprettelsen av Canvas Hove, og da alt som har skjedd mellom HDU v/ daglig leder Terje Stalleland, styret i HDU og Jan Fasting som eier av Lowcamp og styremedlem i HDU fra 2015 frem til avtalen ble inngått i 2018!

Jeg har også en sterk henstilling til Arendal bystyre om å bringe saken inn for kontrollutvalget, som igjen ber Aust-Agder revisjon om å foreta en forvaltnings- og selskapskontroll. Ved å lese revisjonsrapporter vedrørende kommunale foretak fra 2016 og overordnet eierskap og eierstyring i 2017 ser en at ikke alt er helt på stell. Mitt spørsmål blir da, når det ikke er lett å ha full oversikt over hvordan kommunens og våre penger og eiendom blir forvaltet i et KF, hvordan kan da kommunestyret som øverste organ og som generalforsamling være sikker på at HDU som er opprettet som et as, gir bystyret nødvendig og korrekt informasjon, når de har gitt fra seg muligheten til å påvirke styringen?

Kommunestyrets representanter til styret i HDU har ikke gjort jobben sin, jfr. Retningslinjer for overordnet eierskap og eierstyring.

Det er i alles interesse at sannheten kommer frem!

 

Back To Top