fbpx
skip to Main Content

Det grønne skiftet – Acer og felles løft for Europa

Utfordring: Klimaendringene som blir mer og mer synlige gjennom konkrete endringer i temperatur og været er vår største utfordring både lokalt og globalt. Det kan bli kostbart å utsette handling og bare la det skure å gå – som det ser ut til at noen vil foretrekke!

Norge fortsetter å øke utslippene av CO 2 og vi ligger høyt på antall tonn CO2 utslipp pr innbygger. Dette tjener vi gode penger på fortsatt og vårt oljefond eller CO2 fondet som jeg foretrekker å kalle det øker og er nå på mer enn 9000 milliarder kroner.

Vi tjener fortsatt masse penger på forurensing gjennom vår olje- og gassvirksomhet. Samtidig er vi skeptiske til internasjonalt samarbeid  i EU og Acer som vil øke produksjonen av grønn energi for å fase ut kullkraft og fossile energikilder.

Vi i dette rike landet velger en passiv linje i forhold til å bidra til å fase ut kullkraft – med skepsis til vindkraft og passivitet til solenergi .Tror vi fortsatt på at økt olje og gassaktivitet vil være fremtidens løsning i Europa?

Vi er skeptiske til Acer pga frykt for at strømmen vil bli dyrere. Vi satser videre på at vi skal ha særfordeler med Europas billigste strøm og samtidig fortsette å tjene penger gjennom økt utslipp av CO2?

Vi burde heller lage en nedtrappingsplan for olje og gass – og satse aktivt på vind og sol slik at mengden av grønn energi øker i Europa – som kan muliggjøre utfasing av kullenergi.

Leder av Norges Industri deler ikke frykten for at strømmen vil bli dyrere for norsk industri – snarere tvert imot. Han frykter et isolert marked i Norge. Et felles energimarked i Europa vil snarere øke tilgangen på grønn energi og utvikle et mer effektivt energi marked som er bærekraftig i Europa.

Stortinget bør derfor få saken til behandling om vindkraft – og potensialet for solenergi i Norge. Vi kan ikke stille oss på sidelinjen og mer eller mindre motarbeide det grønne skiftet som gjennom Acer er på gang i Europa. Vi må delta aktivt og positivt.

Jeg får dårlig samvittighet og føler meg uvel av de egoistiske trekkene som kommer frem i debattene om dagen – hvor det er ingen erkjennelse av at vi som en betydelig forurenser og som har fått kjempehøye inntekter av å forurense- ikke tar et ansvar for å bidra til løsningene på samme nivå – men argumenterer for å si nei til EUs forslag til løsninger.

Vi burde stå i første rekke og bidra til å fremme det grønne skiftet. Dette er etter min vurdering skammelig og ikke en nasjon som Norge verdig!

 

Back To Top