Annonse:

Det er fortsatt viktig å kildesortere plasten

Det har vært presentert ulike artikler i aviser og sosiale medier som gjelder utfordringer hos mottakerne av plasten vi kildesorterer. Jeg ønsker derfor å si litt om dette og samarbeidet Agder Renovasjon har med returselskapet Grønt Punkt som har det nasjonale ansvaret for behandling av husholdningsplast. Grønt Punkt rapporterer hvert år til miljømyndighetene hvor mye plastavfall som samles inn i Norge og hvor mye som faktisk materialgjenvinnes.

Innbyggerne i Arendal, Grimstad og Froland kommune er best i Norge på å kildesortere plast! Det er store mengder plastemballasje vi samler inn fra innbyggerne, og det er selvsagt viktig at vi håndterer dette videre på en best mulig måte, og at dette går til formålet materialgjenvinning.

Renovatørene samler inn husholdningsplasten. Plasten blir samlet opp og presset på Heftingsdalen. Deretter sendes plasten videre (returtransport som ellers ville gått tom ut av landet) til ytterligere sortering i Tyskland og blant annet Finland gjennom Grønt Punkt som sørger for at plasten håndteres på en ryddig måte for kommunene i Norge. Norge er en ettertraktet kunde for husholdningsplast fordi denne er kildesortert godt og av god kvalitet (ren plast). Ca 80 % av plastemballasjen vi samler inn egner seg til materialgjenvinning (resirkulering).

Det er knapphet på plastgjenvinningsanlegg i Europa fordi man i for mange år har lent seg på det asiatiske markedet. Dette markedet er nå i praksis borte, og Europa må ordne seg selv. Grønt Punkt oppgir at selv om situasjonen er krevende, vil den nødvendigvis tvinge frem flere sorteringsanlegg i Europa. Europa må nå ta ansvar for å gjenvinne eget avfall, og det er bra!

Foreløpig må vi fortsatt sende plastemballasjen ut av landet for at den skal materialgjenvinnes, men dette er i ferd med å endre seg. Flere sorterings- og gjenvinningsanlegg planlegges i Norge, blant annet et større plastgjenvinningsanlegg på Østlandet. I Sverige er man også i ferd med å bygge anlegg med plass til all svensk husholdningsplast. Dette er positivt!

Derfor fortsett med å kildesortere plasten din. Vi skal sammen med våre samarbeidspartnere sørge for at det som kildesorteres, om det er plast eller annet avfall, blir håndtert på en god og forsvarlig måte. På denne måten tar vi vare på og bruker ressursene om igjen. Det er en av de små tingene du kan gjøre for miljøet, hver dag.

 

 

 

 

  1. juni 2019