fbpx
Annonse:

Det er bedre å lytte til de ansatte enn nye slagord fra Oslo

Foran valget i 2015 lanserte Arbeiderpartiet «knus stoppeklokka». Det var myntet på at de ansatte i hjemmesykepleien i Arendal ikke fikk hverdagen til å gå opp med stort tidspress.
Jeg var blant de som lurte på hvordan AP skulle løse denne utfordringen
Etter 4 år med AP i posisjon vet vi fasiten. Lite eller intet har skjedd for å bedre situasjonen.
Nå lanserer de et nytt slagord etter modell fra Oslo, nemlig en tillitsmodell i hjemmebaserte tjenester.

Høyre skulle ønske at denne modellen var mye mer konkret.
Vårt utgangspunkt er at de ansatte har en minst like travel hverdag som for fire år siden. Høyre har tillit til de ansatte. Vi har tillitt til at de ansatte i hjemmesykepleien/hjemmebaserte tjenester bruker den kompetanse, den kunnskapen og den erfaring de har. Dette fordrer at det legges til rette for det. Høyre har fremmet en rekke konkrete forslag for at de ansatte skal få mer tid til pasientene.

Vi har snakket med både ansatte og avdelingsledere som vet hvor skoen trykker. De ønsker seg færre og mer helthetlige vedtak som gjør at de kan nytte sin kompetanse. De ønsker enda bedre digitale verktøy. For eksempel et kjøreeffektiviseringsprogram som må ha grensesnitt mot pasientsystemet Gerica. Slik kan tid spares til beste for pasientene. De ansatte ønsker flere kvalifiserte på jobb. Flere ansatte har også tatt til orde for å slå sammen avdelinger slik at tjenestene kan bli enda mer effektive og koordinerte.
Med færre og mer helhetlige vedtak, er det da mulig at noen årsverk på tjenestekontoret kan bidra ute i praktisk pleie og omsorg? Slike spørsmål må kunne stilles. Vi trenger flere hender ute.

Langturnus prøves også ut i hjemmesykepleien. Det er krevende for de ansatte, men bidrar til mindre helgearbeid og er en god løsning for pasientene.

Høyre synes også at inngått avtale på drøye kr 500,- i kompensasjon for å jobbe 2 ekstra helger i året for ansatte på turnus innen helse og omsorg er altfor lite.

Høyre vil heller snakke med og ha god dialog med de ansatte. Det er langt viktigere enn nye slagord hentet fra Oslo.

For Høyre er gode tjenester i hjemmesykepleien avgjørende viktig.  Det er bare å sette i gang, i godt samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte, til det beste for pasientene.

Ha et riktig godt valg.