fbpx
skip to Main Content

Det blir aldri kanaler i Arendal!

Roar Gundersen
Bystyret Arendal

Høyre

GRENSESPØRSMÅL: Høyres Roar Gundersen stilte spørsmål ved hvor strenge grensene vil bli i Raet Nasjonalpark og om de vil være så rigide at det er umulig å gjøre endringer i ettertid. Foto: Esben Holm Eskelund
Foto: Esben Holm Eskelund

Skal vi ikke like godt innse at det ikke kommer til å bli noe av dette prosjektet! Det kommer aldri til å bli gravd opp noen kanaler i Arendal. Faktisk er det overraskende at så mange er villige til å bruke så mye tid og ressurser på saken!

Spørsmålet om kanaler i Arendal har vært et tema omtrent sammenhengende gjennom de siste 30 årene. Allikevel har man ikke kommet et eneste skritt nærmere en realisering. Kanskje er det nettopp derfor så mange er engasjerte i saken, nemlig ut fra en slags trygghet om at det ikke blir noe av det? Prestisje rundt det å delta i debatten synes viktigere enn selve kanalene!

Ingen har vært villige nok, driftige nok eller sterke nok til å dra drømmene om prosjektet videre i løpet av disse 30 årene. Vi vet at en gjenåpning av kanalene i Arendal vil koste flesk og kreve en omfattende omlegging av infrastrukturen i byen.

Samtidig dreier dette seg om byens historie. Om en tid da byen ble grunnlagt på flere holmer og vokste frem til å bli Nord-Europas viktigste havneby. Derfor gir vi heller ikke slipp på drømmen og debatten, for den minner oss jo nettopp om denne storhetstiden! Derfor tror jeg de fleste vil holde diskusjonen varm, uten at man trenger å nærme seg en realisering!

Diskusjonen rundt kanaler i Arendal har altså atter en gang blusset opp og får stor oppmerksomhet! De politiske partiene har programfestet at de vil utrede saken, og flere og flere politikere står frem som forkjempere. Til og med Fremskrittspartiet ønsker utredning. Og Kanalselskapet befinner seg igjen på en aktivitetstopp. Felles for alle er at de vil at andre skal betale for moroa. Kommunen skal ikke betale et rødt øre.

Man prater om at det finnes midler både her og der. EU-midler, statsstøtte, fondsmidler fra organisasjoner, prosjekt- og kulturmidler osv. Det er tydeligvis ingen begrensninger i troen på hvor villige andre er til å betale for kanaler i Arendals gater.

Bystyret skal i 2017 vedta en områdeplan for sentrum. I denne forbindelse har det bedt om en utredning rundt kanaler og mulige finansieringsmåter. Kanskje vil dette vil gi oss indikasjoner på at det blir vanskelig, ja kanskje urealistisk å få til kanaler i sentrum

”Kanalselskapet for Arendals Bymiljø” ble etablert for 26 år siden og har som visjon at kanaler skal stå ferdig til byjubileet i 2023. Men hva har de egentlig oppnådd på disse årene? De har kun vært en historisk påminner om Arendal som kanalby og kommet med mange animasjoner som viser hvor fint det kan bli med kanaler.

Jeg tror diskusjonen rundt kanaler også skyldes dårlig samvittighet knyttet til byens utvikling, med handelslekkasje, tomme gater osv. Det å holde liv i kanaldrømmen skal på en måte gi håp for byen igjen! Men så lenge vi ikke har kommet noen vei med dette prosjektet, så tror jeg nok heller det blir en hemsko for utviklingen.

Ideene og engasjementet for kanaler er absolutt tilstede. Det er ingen mangler på flotte illustrasjoner med kanalen fra Kittelsbukt til Pollen. Og vi vet at en kanalby kan være nyttig i turistsammenheng. Men ingen har klart å ta det noe lenger enn dette! Kan noen klare det?

 

 

Back To Top