fbpx
skip to Main Content

Dessverre manglende støtte til stiftelsen Immanuel i Arendal formannskap

I formannskapet 27.juni hadde vi til behandling en sak om støtte til stiftelsen Immanuel.
Her fikk dessverre Høyre ikke flertall for sitt forslag om støtte på kr 200.000,- slik det fremkom i søknaden.

Maiken Messel, 8. kandidat for Arendal Høyre. Arkivfoto

I søknaden står det: «Losskøyta Immanuel fra 1905 drives av Stiftelsen Immanuel som kulturminne og som læringsarena for unge interesserte på Hisøy skole og på Sam Eyde VGS.  Vi har denne vinteren gjort et stort løft med restaureringsarbeider hos Risør Trebåtbyggeri med bidrag av betydelig dugnadsinnsats og skøyta har blitt veldig bra.  Prosjektet er støttet av Kulturminnefondet og Aust-Agder Fylkeskommune og en rekke bedrifter og enkeltpersoner. Arendal Kommune har derimot avslått våre søknader.
Den totale regningen til Risør Trebåtbyggeri blir på ca. 1,2 mill. NOK, og vi mangler ca. kr. 200 000 for å kunne gjør opp for oss.»

I formannskapet fremmet Høyre følgende forslag og som fikk støtte av FrP, men som ble nedstemt av posisjonen med AP, SV og V:
Arendal formannskap vedtar å innvilge søknaden fra Stiftelsen Immanuel på kr 200.000,-. Midlene tas fra konto til disp. formannskapet.

På kontoen til formannskapet står det nå kr 313.000,- og Høyre mener det ville vært enkelt å bruke kr 200.000,- i denne viktige saken.

Alle de frivillige i stiftelsen Immanuel har i mange år gjort en imponerende dugnadsjobb, de senere år ledet av Fredrik Major. Båten er viktig for at barn og unge skal få kunnskap og erfaring med kystkultur, samt sjø og båtliv. Immanuel er en gammel losskøyte og et kulturminne det er viktig å bevare og ivareta.

Geir Fredrik Sissener, ordførerkandidat Arendal Høyre. Arkivfoto

Stiftelsen Immanuel har klart å finne en finansiell løsning på 84% av prosjektkostnadene, kun drøye 16% gjensto. Det synes derfor noe underlig og ganske skuffende at flertallet i formannskapet ikke fant det mulig å støtte opp om det gode arbeidet. Hva er det flertallet i formannskapet vil bruke pengene på? Det fremkom ikke av diskusjonen.

Høyre vet at det er svært viktig å støtte opp om frivillig arbeid. Frivilligheten er en av samfunnets viktigste ressurser og medvirkende til at Norge er et så godt land å bo i.
Da nytter det ikke med festtaler, frivilligheten må vi støtte opp under, særlig når vi har muligheten til det. Dette er en sak Høyre synes fortjener ny behandling, forhåpentligvis etter valget i høst.

Geir Fredrik Sissener, Ordførerkandidat Arendal Høyre.
Maiken Messel, 8. kandidat Arendal Høyre

Back To Top