fbpx
skip to Main Content

Den internasjonale autismedagen

HELSE:

Et økende antall mennesker får denne diagnosen og i tillegg til økt oppmerksomhet, er målet ikke minst at det utvikles mer kunnskap om autismespekterforstyrrelser og viktigheten av tidlig diagnose og riktig oppfølging av hver enkelt. Dette er viktig fordi autisme er komplisert og arter seg svært forskjellig fra person til person.

Stigmatisering og diskriminering i tillegg til manglende behandling er dessverre også noe som rammer mange mennesker med autisme.

Kunnskap om autisme er helt nødvendig for å løse disse utfordringene også kunnskap til opinionen om hva autisme innebærer: ASD er en medfødt utviklingsforstyrrelse som vanligvis viser seg i løpet av de tre første leveårene. Dette skyldes en nevrologisk forstyrrelse som påvirker hjernefunksjonene og rammer barn, ungdom og voksne, uavhengig av kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk status.

For oss i Autismeforeningen i Aust-Agder er det viktig å bidra til at mennesker med autisme får oppleve likeverdighet, ikke bare i ord, men også i praksis. I Norge og for den saks skyld i vårt fylke og våre kommuner, bærer ikke tilbudet preg av dette. Alt for mange pårørende til barn, ungdom og voksne med autisme, bruker veldig mye av sine krefter på å kjempe mot et til tider fragmentert hjelpeapparat som ikke alltid har verken de nødvendige ressurser, kompetanse eller samhandler godt nok til beste for mennesker med disse hjelpebehovene.

Når det er sagt, finnes det selvfølgelig også mange eksempler på at ting fungerer bra. Autismeforeningen i AustAgder vil forsøke i større grad å følge opp enkeltpersoner og være både en ressurs, men også et korrektiv til hjelpeapparatet der det ikke fungerer godt nok. Vi skal ikke overta hjelpeapparatets jobb og rolle, men vil oppfordre pårørende og andre til å benytte seg av oss både for råd, hjelp og veiledning, men også hvis man ønsker å komme i kontakt med andre i samme situasjon. Vi er her for å støtte og hjelpe.

Back To Top