fbpx
skip to Main Content

Den tverrfaglige skolen

Vel vitende om at den tverrfaglige skolen er i vinden feirer FOs skolekonferanse jubileum. Politikere og skoleledere har fått øynene opp for oss! Å satse på våre yrkesgrupper i skolen gir resultater. Det formidles i fagpresse og av skoleledere, og gjenspeiles i økende politisk begeistring for vårt skolebidrag

Skolekonferansen 2019 samler for 10. år på rad barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere som jobber i skole til faglig påfyll og fellesskap. Vi fyller flere roller i skole, barnehage og PPT. I dag snakker de fleste om oss som «miljøterapeuter i skolen». Ingenting vokser inn i himmelen, i alle fall ikke av seg selv. Vi vil peke på noen helt sentrale faktorer som er med på å gjøre ansettelser av miljøterapeuter i skole til en suksess.

Ledelsen må ønske tverrfaglig samarbeid
Miljøterapeutene må få jobbe med miljøterapi, ikke brukes til å fylle skolens vikarbehov. Den generelle delen av læreplanverket, snart ny overordnet del, må framsnakkes. Skoleelever skal «..utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet…», sier opplæringslovens formålsparagraf. Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere har kunnskap skreddersydd til å oppfylle disse kravene.

Faglig fellesskap
Det bør helst være flere enn en miljøterapeut på hver skole. I det minste må det tilrettelegges for kontakt med andre miljøterapeuter i skole, gjerne i faglige nettverk. Vi må ha mulighet til faglig utvikling ved deltakelse på kurs og konferanser som FOs skolekonferanse. Systematisk veiledning fra godkjent veileder tilhørende egen profesjon vil helt klart gi et løft til vårt arbeid i skolen.

Arbeidsforhold
Kontinuitet og kvalitet i arbeid henger sammen med betingelser i eget arbeidsforhold. For mange miljøterapeuter knyttes det utfordringer til arbeidsavtaler og organiseringen av arbeidstiden, herunder tid til forberedelser og etterarbeid. Skoleledere bør gå i dialog med oss og våre tillitsvalgte for å finne gode løsninger til beste for elevene.

I en undersøkelse fra Oxford Research slås det fast at «quickfixen» for levekårsutfordringer på Sørlandet er mer sosialfaglig innsats. Sosialfaglig innsats i skole og barnehage kan fange opp barns utfordringer tidligere på en helt annen måte enn i dag.

Uttalelse fra FO region Sørs skolekonferansen 26.-27. mars 2019

 

Back To Top