fbpx
skip to Main Content

De mange «grønne» pasientene faller mellom to lege-stoler!

Er det ikke rart at det er ingen steder som folk må vente lengre enn når de er på legevakten? Folk godtar det, merkelig nok. Man skal jo ikke klage og spesielt ikke når man er syk! Men er det egentlig noe verre tidspunkt å stø i kø enn når man er syk?

Pasienter uønsket
Ved Arendal legevakt er man plaget med lang kø, som i landet ellers. Den nye rapporten om legevakten i Arendal fra august 2014 presenterer noen interessante funn. Det mest oppsiktsvekkende er at hele 66 %, godt over halvparten, av henvendelsene ved legevakten er uønsket, for å si det stygt:

«Hoveddelen av henvendelsene til legevakt haster ikke (66 % «grønne responser»). Det beste behandlingstilbudet for «grønne pasienter» (pasienter som kan vente til neste dag) er hos pasientens egen fastlege. Unødvendig bruk av legevakt øker risikoen for lengre ventetid på legevakt for pasienter med akutte behov. Bruk av legevakt fremfor egen fastlege øker risikoen for unødvendig innleggelse på sykehus».

«Siling» av pasienter og køkultur
Kø er problemet, men hva er løsningen for legevakten?  Å fortsette å prøve å jage 66% av pasienten hjem gjennom ytterligere «telefonsiling? Å bygge ut legevakten stadig større, så den er bedre tilrettelagt for køkultur? Skal man bygge ut legevakten, er det plassmangel. Man risikerer at visse politikere i neste omgang foreslår å redusere tilbudet ved å legge ned en avdeling. Å bygge ut løser ikke problemet med misforhold mellom antall pasienter og antall leger. Ifølge rapporten er det også sikkerhetsmessige utfordringer ved legevakten i dagens form, hvilket kan tale for en annen løsning.

Ikke hypokondere
De 66 % «grønne responser» som møter opp på legevakten ikke hypokondere som bør reise hjem. Hvem gidder vel å sitte syk i kø på sykehuset, dersom de ikke mener det er fornuftig og eller nødvendig? Jeg tror de fleste venter lengst mulig med å gå til legen, men når ubehaget ved å være hjemme uten behandling blir større, for eksempel ved at det forstyrrer søvnen eller det er smertefullt, så går de.

Undersøkelsen fastslår at 40 % av all kødannelse ved legevakten oppstår på ettermiddager, kvelder og helger (og natt). Denne tiden er identisk med tidspunktene fastlegene holder stengt. Det er ingen problemer med ventetid på legevakten i Arendal på dagtid, i tidsrommet fastlegene holder åpent.

Fastleger er i sum mer utilgjengelige enn tilgjengelige.
I et historisk perspektiv har fastlegenes tilgjengelighet vært varierende. En del husker nok gode gamle 70-tallet hvor legen ofte kom hjem på hjemmebesøk. Men i senere tid har nok fastlegene aldri vært mindre tilgjengelige enn i dag. Fastleger er i sum mer utilgjengelige enn tilgjengelige. Hver ettermiddag, hver kveld, hver natt og to dager i helgen, er fastlegene utilgjengelige. Når man tar hensyn til begrenset åpningstid gjennom telefonbegrensninger, samt unødig lang venting på telefon, ser man at dagens fastleger er omtrent like tilgjengelig som Rapunzel i tårnet! Grunnleggende bør man spørre seg om legene er til for brukerne eller brukerne til for legene? Sykdom forekommer, som kjent, døgnet rundt. Hva er så årsaken til de begrensede åpningstidene? Legemangel? Mangel på insentiv til legene til å jobbe mer? At alle vil jobbe dag?

Ny politikk
Det er et problem at etterspørselen etter legetjenester er større enn tilbudet. Men det er et større problem at markedet/brukerne ikke har noen påvirkning på legetilbudet. Dette forekommer knapt på noe annet samfunnsområder. Legetjenestene er fullstendig styrt planmessig styrt. Kanskje det er på tide å legge om til mer blandingsøkonomi, også her? Kommunen burde forutsette i sine legehjemler at man ønsker å trekke til seg leger som er villige til å jobbe mer på skift, ettermiddag og kveld. En utvidet åpningstid hos fastlegen ville både føre til redusert ventetid både hos fastlegen på dagtid og på legevakten, kveldstid. Politiker må ta til følge at legevaktproblemet har sin rot i fastlegenes åpningstid. Diagnosen er stilt. Rapporten slår fast at de 66 % hører hjemme hos fastlegen. Samfunnet er avhengige av at politikere og fastleger løse problemet sammen. Den beste og riktige måten å «bli kvitt» de «grønne» er å gi de et annet tilbud, ikke stadig mer kreativ avvisning.

Pasientrykket på dagens legevakt kan true kvaliteten på behandlingen
Køen ved legevakten stresser legene og krever raske diagnoser. Dette kan gjøre det vanskelig å fange opp viktige symptomer hos pasientene. Av hensyn til de som er livstruende skadd, må legene få unna køen ved hjelp av midlertidige løsninger. En utvidet åpningstid hos fastlegene ville redusere ventetiden på legevakten dramatisk.

Framtidens legetjenester
Med raskere diagnostisering i moderne tid burde behandlingstiden for vanlige legekonsultasjoner også gått ned, men vi bruker tiden til å vente på tilgjengelighet. Framtidens legetjeneste bør være en forbedring av den eksisterende, enten ved at fastlegene åpner dørene på ettermiddagen og kveld (som andre helsearbeidere), – eller hvor vi får en ny gruppe privatpraktiserende leger. Man kan jo drømme om å bestille leger som er tilgjengelige og kjører rundt i biler. Leger som tjener på sin virksomhet, samtidig som de har tilpasset seg brukernes ønsker når de er syke. Leger som tilbyr CRP hjemme til de som mistenker lungebetennelse, som besøker småbarn med luftveisinfeksjoner og falsk krupp og til eldre enslige som gjerne vil betale for å slippe å sitte på venterommet. Framtidens leger som skriver ut resept på stedet, så kampen mot bakterier og virus kommer raskt i gang og som skriver ut sykemelding til de som trenger det. Og det skal selvfølgelig være døgnåpent apotek i alle større byer. Disse ambulerende legene kunne avlaste både legevakt og legesentre og sende korte notat til fastlegen om hva som er gjort, både dag og kveld. En slik tjeneste er verdt å betale mer for og betyr mer en pizza og matkasse på døra.

Ingelinn Gleditsch Lossius

Bystyremedlem Lillesand FrP

 

Back To Top