fbpx
skip to Main Content

Dagens bompengepolitikk er ikke bærekraftig!

Mange har stusset over at Arbeiderpartiet i Arendal har vært tydelige på at vi ikke ønsker bompenger, både i en bymiljøpakke og spesielt på ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Det bør ikke komme som noen overraskelse at vi som politisk parti er tydelige på at vi ikke kan støtte et samlet avgiftstrykk som rammer urettferdig og usosialt. Arendal Arbeiderparti mener at vi trenger en ny bompengepolitikk i landet.

Det har de siste årene blitt satt i gang en massiv veiutbygging i landet, samtidig som finansieringsmodellen som innebærer brukerbetaling med bompenger ikke har blitt justert. De ekstraordinære økningene i bompenger kommer på toppen av det generelle avgiftstrykket dagens regjeringen har påført befolkningen. Avgifter som rammer flatt og ikke tar hensyn til inntekt. De rikeste som allerede har fått massive skattelettelser, merker ingenting, mens vanlige folk merker det godt. Det fører til at andelen av befolkningen som tidligere har akseptert at de som bruker veien også skal betale sin andel av veiutbyggingen, har nådd smertegrensen.

Vanja Grut, leder i Arendal Arbeiderparti. Arkivfoto

Millionæren som kjører Tesla merker foreløpig ingenting til bompengeøkningen, mens alenemoren som eier en sliten dieselbil og må kjøre unger fram og tilbake i bomringer, får en uforholdsmessig høy belastning. Legg til at vi i Agder har store levekårsutfordringer og at en høyere andel av befolkningen har lavere inntekter enn landsgjennomsnittet. Flere må i tillegg pendle langt til jobb pga regjeringens sentraliseringspolitikk. Det sender flere arbeidstakere ut på E18 mellom byene. Ja, det går raskere, men det blir også betydelig dyrere for en som bor i Risør og får arbeidsplassen sin flyttet til Kristiansand på grunn av fylkessammenslåingen. En sammenslåing som Fremskrittspartiet ene og alene sørget for flertall for.

Ja, i Aust-Agder merker vi det ikke på kroppen akkurat nå. Vi er det eneste fylket i landet, som i noen få dager til, ikke har bompenger. Men som ansvarlige politikere, må vi planlegge for framtida. Arendal Arbeiderparti har skjønt at vi må endre på dagens bompengepolitikk.

Ordfører Robert C. Nordli. Arkivfoto

Hvis vi fortsetter med samme tempo og finansieringsmodell, vil det om noen år kunne koste mellom 400 og 600 kroner å kjøre bil mellom Grimstad og Gjerstad per dag. Med overgang til el-biler, som riktignok også vil måtte bidra noe, så kan vi ikke se at en slik politikk vil være bærekraftig i lengden. Med utviklingen som skjer, så kan vi risikere at det ikke er noen igjen til å betale denne regningen, fordi de enten ikke har råd til å kjøre på veien, eller nye og mer miljøvennlige og økonomiske transportformer tar over. Selvsagt er det bra for miljøet dersom flere tvinges over på kollektivløsninger, men regningene for veiene skal allikevel betales. Trenger vi firefelts motorveier når vi får selvkjørende biler som folk bestiller og deler seg imellom, eller flere tar tog eller buss?

Arbeiderpartiet støtter 0-visjonen. En drept i trafikken er en for mye. Vi skal ha trygge veier, og vi skal få ned utslippene og nå klimamålene vi har satt oss. Men det må være realistisk og bærekraftig, og da må vi tenke nytt. Arbeiderpartiet foreslo å øke statens andel i bymiljøpakkene fra 50 til 70 %, men det stemte Fremskrittspartiet imot. Vi oppfordrer alle partiene på Stortinget til å finne mer bærekraftige måter å finansiere fremtidens transportutfordringer på!

Fremskrittspartiet har i seks år sittet på to veldig viktige posisjoner når det gjelder påvirkning på avgiftstrykket til folk, finansministeren og samferdselsministeren. Fremskrittspartiet og Siv Jensen lovte i 2011 at hun skulle legge ned alle bommene hvis de kom i regjering. I stedet har antallet bomstasjoner økt fra 170 i 2013 til 245 i 2018, det er en økning på 44 %. I samme periode har inntektene fra bompenger økt fra 8 til 11 milliarder i 2018 (37,5 % økning). Fremskrittspartiet skylder på kommunene når de stemmer for bompengeprosjekter i Stortinget. Det er vi lei av!

Fremskrittspartiet har sørget for at bilistene får høyere bomutgifter enn det som var tiltenkt på strekningen Arendal-Tvedestrand. Strekningen mellom Harebakken og Stølen er 100 % bomfinansiert. Når Fremskrittspartiet i Stortinget skal vedta bompengeprosjektet mellom Tvedestrand og Arendal, kan de ikke skylde på Arendal (eller Tvedestrand som også vedtok at de ønsket lavere bompenger), de må ta ansvaret selv! Det er nemlig regjeringen og FrP som styrer både finansdepartementet og samferdselsdepartementet og som er ansvarlige for landets bompengepolitikk.

Robert Cornels Nordli, ordfører (Ap)
Vanja Grut, leder Arendal Ap

Back To Top