fbpx
skip to Main Content

Rett til et aktivt liv

POLITIKK:

Men to TT-turer i måneden tar deg bare én gang frem og tilbake til butikken. Så blir du sittende hjemme. Transporttjenesten må gi rom for et normalt hverdagsliv – praktiske gjøremål, oppfølging av barn, aktiviteter og sosialt liv. I dag får TT-brukerne i Aust-Agder bare én og en halv tur i måneden.

Alle vet hvor vanskelig det er å få kabalen til å gå opp i hver dagen. Rita Vindholmen (60) har én utfordring mer enn de fleste andre: Hun er blind, og kan ikke selv kjøre for å komme seg fra a til b. I en slik situasjon blir alt et spørsmål om prioritering. Ritas transportordning rekker bare til én og en halv tur i måneden, dersom hun også skal komme seg hjem igjen. Det å opprettholde et sosialt liv blir nærmest en umulighet, og hun føler at det går på verdigheten løs når hun ikke kan komme seg rundt, handle inn sin egen mat eller dukke opp i familieselskaper.

Hvis du mistet synet…

Tenk deg at du mister synet. Med to TT-turer i måneden, hva ville du prioritere? Og hva ville du velge bort?

TT-brukerne har fortalt hva de opplever som konsekvenser av dagens sterkt begrensede transportordning:

  • Kommer sjelden ut av hjemmet (41 prosent)
  • Får ikke besøkt venner og familie (42 prosent)
  • Kan ikke delta i politisk arbeid (51 prosent)
  • Får ikke delta på møter og i foreningsliv (70 prosent)
  • Går for sjelden til lege og tannlege (23 prosent)
  • Får ikke handlet så ofte som jeg vil (71 prosent)
  • Går ut over forhold til samboer/ektefelle, siden han/ hun alltid må ordne transport
  • De fleste med barn sier at de får problemer med å følge opp ungene

Svarene ovenfor kom i en undersøkelse som Ipsos/MMI har gjort blant synshemmede, på oppdrag for Norges Blindeforbund. Transportordningen skal være et tilbud fra dør til dør med drosje, for den som ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport. Men du kommer ikke langt med 2-3 turer med TT-drosje i måneden. Til sammenligning reiser gjennomsnittsnordmannen over tre enkeltreiser hver eneste dag (Transportøkonomisk Institutt).

Nå kommer heldigvis gode nyheter for alle som er avhengige av transporttjenesten for å komme seg til butikken, følge opp barna og delta i politikk og samfunnsliv:

Forsøk traff blink. I 2012 satte staten i gang forsøk med en bedre transporttjeneste, med et antall reiser som gir funksjonshemmede reell mulighet til å leve likestilte liv. Erfaringene med forsøkene i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal er gode og kostnadene er på et nivå som viser at dette er absolutt gjennomførbart. Myndighetene har funnet TT-oppskriften!

De siste årene har Norges Blindeforbund intensivert TT-kampen. Vi har opplevd stor forståelse og et troverdig engasjement fra mange med makt og myndighet, fra alle partier og på alle nivåer. Det har vi satt stor pris på. Forsøksordningene var første skritt. Nå mangler kun at rikspolitikerne fyrer av startskuddet for en ny TT-ordning.

Handlekraft?

Blindeforbundet har kjempet 35 år for retten til en skikkelig transporttjeneste, uansett hvor i landet du bor. Målet er en ny nasjonal transporttjeneste for den delen av brukergruppen som har stort behov for dør til dør transport.

Forsøkene i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal har vist oss hvordan en god tjeneste kan bygges. Løsningen er innen rekkevidde, og den 9. mars begynte regjeringens forhandlinger om statsbudsjettet for neste år. Det er ingenting å vente på en ny nasjonal TT-ordning må spikres nå.

Vi i Blindeforbundet krysser fingrene for at stortingspolitikerne fra Aust-Agder trykker på, slik at det settes av penger i statsbudsjettet.

Ellinor Hidle Norges Blindeforbund Sekretær Aust-Agder

Back To Top