fbpx
skip to Main Content

«Cities for life»

Cities for life er et verdens­omspennende nettverk av byer som arbeider mot dødsstraff.

Det består av over 2000 byer i mer enn 90 forskjellige land som markerer sin motstand mot dødsstraff hvert år den 30. november. Dette gjøres ved å lyssette ett av byens signalbygg og aksjonere for et rettssystem uten dødsstraff. Hensikten er å få styresmakter og vanlige mennesker til å tenke igjennom sitt standpunkt til dødsstraff.

Arendal formannskap vedtok i 2014 å slutte seg til nettverket Cities for life etter oppfordring fra Ungdommens bystyre. Også i år vil Amnesty Arendal markere denne dagen med et arrangement på Sam Eydes Plass den 30. november mellom kl. 17 og 18, med lysaksjon og underskriftsaksjon. I år vil vi bruke informasjonstavlen på Kulturhuset som «lyssetting av et signalbygg».

Her blir det anledning til å signere protestbrev mot Egypts fengsling av Mahammoud Abu Zeid, en egyptisk fotojournalist som risikerer dødsstraff for å ha tatt bilder under en demonstrasjon i Kairo. Vi aksjonerer også for Zeinab Sekaanvand Lokran fra Iran, som ble dømt til døden for å ha drept sin brutale ektemann da hun var 17 år. Etter stort press fra Amnesty med over 40 000 signaturer hittil, har hun nå fått ny advokat og det arbeides for å få saken gjenopptatt.

Amnesty International har kjempet mot dødsstraff siden opprettelsen for over 50 år siden. Resultatene er oppmuntrende. I Europa er diktaturet Hvite-Russland det eneste landet som fremdeles holder fast på denne praksisen, og for første gang noen sinne, har majoriteten av verdens land – i alt 102 – lagt vekk henrettelser som straffemetode. I andre verdensdeler er det nå 58 land som henretter, ikke bare kriminelle, men politiske motstandere av regimet og andre som dømmes til døden for slikt som i Vesten ville bli ansett som rene bagateller. I noen muslimske land henrettes til og med barn ved hengning og voldtatte kvinner ved steining.

Amnesty lager årlig statistikk over henrettelser i verden. I 2015 ble det satt en trist rekord: Ikke på 25 år ble det det henrettet flere mennesker. Tallene viser at de fire landene som henrettet flest var Kina, Iran, Pakistan og Saudi-Arabia. Kina er landet med flest henrettelser, noe som både skyldes deres lovbestemmelser og at landet har over 1.300 millioner innbyggere. Antall henrettelser i Kina er en statshemmelighet, men man tror at flere tusen ble henrettet i løpet av 2015.

I Iran er det mest politiske begrunnelser for henrettelser, men mange dømmes også i narkotikasaker. Vi har sett økningen i antall henrettelser i perioden etter de arabiske opptøyene i 2011. Henrettelsene er et klart signal til befolkningen: «Ikke bland dere i politiske spørsmål».

Iran er også ett av få land som henretter ungdomsforbrytere, noe som er et soleklart menneskerettighetsbrudd og i strid med internasjonal lov.

Terroraksjonen i Pakistan i 2014, da Taliban angrep en skole i Peshawar og 148 mennesker, blant dem svært mange barn, ble drept, førte til at landet begynte å henrette igjen etter mange års pause. Mer enn 320 mennesker ble hengt i 2015. Dette synes ikke å ha hatt noen avskrekkende virkning på terroren i landet, snarere tvert imot.

I den delen av verden tror jo morderne at de kommer til «paradis».

Saudi-Arabia henrettet 76 prosent flere mennesker i 2015 enn i 2014. Ved å samarbeide med Saudi-Arabia har landene i Vesten er stort ansvar for å påpeke grove menneskerettighetsbrudd overfor regimet. Men her har vestlige allierte med USA i spissen sviktet, fordi Saudi-Arabia er en viktig oljeleverandør, men også fordi de er partner i krigen i Syria/Irak.

USA var det eneste landet på det amerikanske kontinent som utførte henrettelser I 2015 og er således i et lite flatterende selskap med noen av verdens mest brutale regimer. Statistisk er det godt samsvar mellom inntektsforskjeller og kriminalitet i et land, som for eksempel i USA. Der er det grunn til å frykte at forholdene i så måte ikke blir bedre under den nye presidenten (som til og med går inn for tortur). Men hittil har utviklingen i USA vært positiv. Ifølge URIX 21/11 har over halvparten av delstatene i USA i praksis avskaffet dødsstraffen.

I land som Tyrkia foreslås det derimot å gjeninnføre dødsstraff – som de måtte avskaffe for å bli akseptert som medlem av EU. Etter statskuppet i år ser det nå ut til at president Erdogan vil oppgi den tanken.

Vårt lille land er altså med på å påvirke de gjenstridige til å endre sin praksis når det gjelder dødsstraff. Det er grunn til å minne om at også Norge henrettet landssvikere under rettsoppgjøret etter 2. verdens­krig. Men så har vi avskaffet dødsstraff, også under krig. Dette strider nok mot noens retts­oppfattelse.

Noen ­forbrytelser er så grove at mange synes at de verste forbryterne ikke fortjener å leve. Men her gjelder det å holde på sine prinsipper: Staten skal gå foran med et godt eksempel: Ingen skal ha rett til å drepe. Retten til liv er en menneskerett, ifølge § 3 i FNs erklæring om menneskerettighetene.

Derfor er Amnesty imot dødsstraff uansett.

Vi oppfordrer alle til å komme til vår stand og støtte oss den 30. november!

 

Per A. Haakstad

Amnesty Arendal

 

Back To Top