fbpx
Annonse:

Bygg for ny Legevakt, KØH og korttidsplasser vedtatt– men uten besøksparkering

Bystyret i Arendal vedtok 20.juni 2019 å bygge ny legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og korttidsplasser. Dette er etterlengtet og et viktig vedtak. De ansatte på legevakten har i flere år jobbet under krevende forhold og ny legevakt er i høyeste grad påkrevd i forhold til pasientene og HMS for de ansatte.
KØH-delen av bygget skjer i samarbeid med de andre kommunene i Østre Agder unntatt Grimstad. Korttidsplasser/overgangsplasser er det allerede mangel på.

Geir Fredrik Sissener, ordførerkandidat for Arendal Høyre. Arkivfoto

Arendal Høyre har hatt gode møter med ledere og tillitsvalgte knyttet til legevakten og det er ikke tvil for oss om at dette nye bygget med disse funksjonene vil gi et godt pasientforløp. Denne løsningen mener vi også vil styrke sykehuset i Arendal.
Bystyret valgte å gå en ekstra runde med kvalitetssikring av prosjektet. Resultatet av det var at det ble funnet mulighet for 6 ekstra pasientrom. Det gir også en bedre finansiell løsning i form av økt støtte fra Staten.
Bystyret vedtok alternativ A, som er den klart beste løsningen av de alternativene Arendal eiendom KF sitt styre anbefalte. Problemet med dette alternativet er manglende parkeringsplasser bla. for besøkende. Dette valgte posisjonen å velge bort pga. kostnadene. Høyre mener dog at disse ikke utgjør så mye av totalkostnadene.
Arendal Høyre fremla i bystyret forslag til vedtak om den opprinnelige planen med en parkeringsløsning på 25 plasser, samt med 6 ekstra rom. Det forslaget fikk ikke flertall fordi flertallet bestående av AP, Krf, V, SV og SP stemte imot.

Linda D. Øygarden, 2. kandidat Arendal Høyre. Foto: Privat

Fordelen med Høyre sitt forslag er at da ville vi fått 1400 m2 ekstra med bedre logistikkløsninger og ikke minst 25 parkeringsplasser. Dette først og fremst til besøkende, politi, eventuelt flere ambulanser og ansatte (de ansatte ved legevakta betaler også i dag).
Posisjonen mener at pårørende og besøkende kan parkere enten i det eksisterende parkeringsanlegget (her er det ofte fullt) på sykehuset eller på brannstasjonstomta. Sistnevnte tomt har en verdi på 5,6 til 8 millioner og kan ikke sies å være gratis.
Høyres forslag vil i netto lånesum være 27 mill. dyrere. Trekker man så ifra verdien på brannstasjonstomta til en middelverdi 6,8 mill. og forventede parkeringsinntekter over 20 år på til sammen 10 millioner, så skiller det kun 10,2 millioner.
Arendal Høyre mener at det hadde vært den klart beste løsningen, totalt sett, for å løse logistikkløsningen og parkering for fremtiden. Det er gjerne slik at eldre besøker eldre og det er langt å gå for enkelte fra en parkering på brannstasjonstomta til det nye bygget ved sykehuset. Avstanden her er ca. 600 meter og vinterstid vil nok dette være utfordrende for mange. Bygger vi dette flotte bygget uten besøksparkering, så tror vi at dette vil være en vesentlig mangel vi vil angre på. Tomta er enda ikke ferdig regulert og kommer Høyre i posisjon etter valget, så er dette med parkeringskjeller en sak vi ønsker å på plass. Bygger vi for framtiden må vi løse de reelle problemene for framtiden. Det skal likevel ikke forsinke byggingen av bygget.

Geir Fredrik Sissener, Ordførerkandidat Arendal Høyre.
Linda D. Øygarden, 2.kandidat Arendal Høyre