fbpx
skip to Main Content

Budsjettkampen

Annette Lyberg Olsen
Nestleder, AUF i Aust-Agder

I budsjettforhandlingene som nylig har vært har Høyre, Frp, Krf og Venstre blitt enige om å fjerne gratis helsehjelp for kroniske syke, skadede og  mennesker med multihandikap.

De dette kan ramme er for eksempel brannskadede. Når man blir brannskadd ønsker man selvsagt å bli fortest mulig frisk, og komme tilbake i jobb. Med disse egenandelene tror jeg det er mange som ikke blir motivert til å ønske å komme tilbake på jobb. Forskning viser også at noen steder brenner det oftere enn andre, og dessverre er det slik at det ofte er hos de som er mindre ressurssterke.

Dette er nok et kutt i velferdssamfunnet Norges stoltheter. De det rammer er de som allerede er svake, og ikke er like ressurssterke. Noe det denne regjeringen har vist at de er gode på er smålige kutt i budsjettet, dessverre.

Norge er et rikt land, og vi ønsker at alle skal kunne ta en del av samfunnet og være like mye verdt. Med de nye egenandelene vil mange med funksjonshemninger føle at de blir staffet, og det er absolutt ikke riktig! Mange er avhengig av fysioterapi for å opprettholde en livskvalitet, det gjelder mange mennesker med funksjonshemninger.

Jeg mener at for at velferdsnorge skal fungere optimalt, og ha plass til alle, kan vi ikke gå inn for forslag som dette. Det setter store deler av befolkningen som allerede ikke er som «alle andre» enda lenger ut av samfunnet. Derfor mener vi i AUF at dette forslaget er dritt!

 

Back To Top