fbpx
skip to Main Content
Nina Jentoft, Arbeiderpartiet. Foto: Esben Holm Eskelund

Nina Jentoft, bystyrerepresentant Arbeiderpartiet

Budsjett og ansvarlighet

Budsjettet for 2020 ble vedtatt rett før jul. Denne gang ble budsjettforhandlingene ekstra krevende og ett parti, SV, forlot posisjonen. Hovedårsaken til at arbeidet ble så tøft var at politikerne måtte senke marsj-farten i kommunens drift med 100 millioner kroner. To viktige årsaker til det er at H/FrP/V/KrF-regjeringen har strammet inn kriteriene for nedbetaling av kommunenes gjeld og satt ned promillen for hvor mye kommunen kan ta inn i eiendomsskatt. I tillegg er rammene til kommunene skjerpet inn generelt sett hvis en ser dem opp mot nye utgiftdrivende oppgaver- og lovendringer som er gjort i senere år.

Det var synd at SV forlot skuta, og det er trist at venstresiden ikke står sammen om å styre. Jeg har vært glad for samarbeidet vi har hatt med SV i forrige periode, og vet hvor mye god venstresidepolitikk vi fikk til nettopp gjennom dette tette samarbeidet. Men uansett hvordan tingene nå er blitt, så har alle folkevalgte et ansvar med å få i havn et ansvarlig budsjett på vegne av våre innbyggere og våre 3 171 ansatte. Med det i tankene må jeg si at jeg er glad for at vi har fått til et budsjetteknisk samarbeid med Høyre for 2020.

Det er lett å misforstå hva et budsjetteknisk samarbeid er. Kort sagt er det et samarbeid knyttet til budsjettet, i dette tilfelle for 2020. Rammer og tiltak en har vedtatt der – de har en bundet seg til. Det betyr ikke at Høyre går inn i posisjonen, det betyr heller ikke at Arbeiderpartiet samarbeider med Høyre på generell basis, og ei betyr det at en binder seg opp for resten av perioden.

Dette er et ansvarlig budsjett gitt den situasjonen vi står i. Har Arbeiderpartiet (og også de andre budsjettkameratene) måtte spise en kamel eller to for å få dette til? Selvsagt, det kreves når en må kompromisse og ta ansvar. Isbane foran rådhuset kommer for eksempel særs langt ned på Arbeiderpartiets prioriteringsliste, men var viktig for Høyre. Men generelt sett fikk Arbeiderpartiet igjennom mye god sosialdemokratisk politikk. Budsjettet er ansvarlig og dette kan vi styre etter.

Arbeiderpartiet har en sterk merkevare som styringsparti. Arbeiderpartiet har mer enn noe annet parti løftet folket ut av fattigdom og i jobb. Det kommer vi til å fortsette å kjempe for. Skolen har en ubestridt posisjon når det kommer til å bedre levekårene, redusere fattigdom og bryte negativ sosial arv for grupper av våre innbyggere. Det har derfor vært et sterkt ønske for Arbeiderpartiet at skolen skulle skjermes slik vi gjør i dette budsjettet. Det har med det som premiss vært svært vanskelig å få rom til påplussinger på drift. Det har vært dette budsjettarbeidets dilemma. Og, som ikke det var nok, neste år skal driften ytterligere ned. Det krever politikere, som tar ansvar, som har tillit til sine samarbeidspartnere, og som vil samarbeide om få finne de beste løsningene gitt de rammene vi har.

 

 

Back To Top