fbpx
skip to Main Content

Bruk stemmeretten – stem klokt

POLITIKK:

Kommune og fylkestingsvalget er viktig for Fagforbundets medlemmer. Arbeidslivspolitikken og hvordan kommunestyret mener kommunen skal organisere velferdsoppgavene, har innvirkning på hverdagen til medlemmene våre, som innbyggere. I tillegg er det mange av medlemmene våre som jobber i kommunene og vil derfor faktisk velge sine egne arbeidsgivere ved dette valget.

Derfor engasjerer vi oss i høstens valg. Fagforbundet støtter de partiene som er enige med oss i viktige arbeidslivsspørsmål og samfunnsutvikling. Vi støtter partier som fører en politikk som er i medlemmenes interesser som arbeidstakere.

Høyreog FrP-regjeringa, med støtte fra KrF og Venstre har endret arbeidsmiljøloven sånn at det er lettere å ansette folk i midlertidige stillinger, pålegge mer overtid og helgearbeid. Det gir arbeidsgiverne mer makt på bekostning av de ansattes trygghet.

Fagforbundet støtter partier som lover at deres kommune ikke skal bruke mulighetene endringene i arbeidsmiljøloven gir – men isteden jobber for hele, faste stillinger.

De blåblå partiene ønsker mer privatisering av offentlige tjenester. De mener det skaper bedre, billigere og mer effektive velferdstjenester. For kommunens ansatte betyr det i praksis dårligere lønn og pensjon. Vi ser også eksempler på at det fører til sosial dumping og utnytting av ansatte.

Før sommeren presenterte Høyres helseminister Høie framtidas primærhelsetjeneste. I presentasjonen ble 125 000 helsefagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter ikke nevnt i det hele tatt. Hvorfor skulle Fagforbundet støtte politikere og partier som ikke verdsetter medlemmene våre og deres innsats? Hvorfor skulle Fagforbundets medlemmer bruke stemmeretten sin på politikere og partier som ikke verdsetter jobben de gjør? Er det derfor høyresida mener det er greit at våre medlemmer skvises mest på lønn og pensjon?

Fagforbundet har full støtte blant medlemmene for politisk engasjement, og for å støtte de rødgrønne partiene.

Denne våren gjennomførte Fagforbundet en medlemsundersøkelse som viste at 80 prosent ville stemme på et rødgrønt parti. 78 prosent av medlemmene mente dessuten at de rødgrønne partiene var best egnet til å sikre et godt arbeidsliv.

Fagforbundet driver valgkamp for å få flest mulig medlemmer til å bruke stemmeretten. For å engasjere medlemmene har fagforeningene mange steder spurt partiene lokalt om hva de mener om saker som er viktige for forbundets medlemmer, både som arbeidstakere og innbyggere. Svarene vil bidra til å gjøre det enklere å ta stilling til hva man skal stemme. Så er det opp til hvert enkelt medlem å stemme etter sin overbevisning. Kommunevalget er ditt!

Doris Standal Fylkesleder Fagforbundet Aust Agder

Back To Top