fbpx
skip to Main Content

Bra med tidlig start!

Sunn mat og gode måltider i barnehagene kommer ikke av seg selv. Av og til blir det viktig å stoppe opp å spørre, hvordan står det til hos oss? Hvor er vi, og hvor vil vi?

For oss i Arendal Høyre er det viktig med tidlig innsats og at alle barnehagene våre legger til rette for at barna får utvikle matglede og sunne helsevaner. Det betyr nødvendigvis også at barnehagene må lage noe mat i barnehagene.

Linda Øygarden, 2. kandidat Arendal Høyre. Foto: Privat

I Rammeplanen for barnehager kommer det tydelig fram i kapittelet som omhandler livsmestring og helse. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Vi vet at sunn, næringsrik og riktig mat er helsefremmende og svært viktig i barns utvikling, og kan derved utjevne sosiale forskjeller. 91 % av alle norske barn går i barnehage. I følge Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundets rapport Barnehagemat: Næring til liv, lek og læring- appetitt på livet. Setter 280 000 barn seg til bordet 3000 ganger i løpet av årene de går i barnehage.

Barnehagene har ansvar for en vesentlig del av inntaket av mat barna får i seg i løpet av en dag. Mange private barnehager lager mat i barnehagene, der betaler foreldrene kostpenger.  I Arendal kommunes egne barnehager har barna med seg niste. Undersøkelsen viser store forskjeller og det vil da mest sannsynlig være også slik for barna i Arendal kommune.

Hva barn spiser har stor betydning for deres fysiske og kognitive utvikling. Det blir derfor viktig at barnehagene legger til rette for matglede og sunne helsevaner. Barnehagen er en svært viktig folkehelsearena. Heldigvis er mange barnehager bevisst på dette, og arbeider godt og systematisk med mat- og måltidstilbudet i sine barnehager. Likevel er det store forskjeller på hva som serveres av mat. God matomsorg handler om mye mer enn bare mat. Det er store forskjeller fra kommune til kommune og mellom barnehager internt i en kommune.

Geir Fredrik Sissener, Ordførerkandidat Arendal Høyre. Arkivfoto

78% av foreldrene mener at det må kunne forventes at barnehagen serverer sunn mat. Samtidig viser det seg at hver fjerde barnehage serverer grønnsaker kun en gang i uken eller sjeldnere.

Hvor er vi, og hvor vil vi?

For at barnehagene skal kunne følge opp rammeplanens intensjoner om mat og måltider i barnehagen er det en forutsetning at barnehageeier gir barnehagene verktøy og ressurser som behøves.

Den største suksessfaktoren viser seg å være politisk forankring, i kommuneledelsen, og at måltidet i barnehagen er et bevisst satsningsområde. Til å gjennomføre en slik satsning trenger kommunen en mat- og måltidspolitikk som et bindeledd mellom politikk og den praktiske gjennomføringen, og da kan det også være lurt å se på SFO og sykehjem under ett.

Arendal ligger svært lavt på levekår og dette kan være et viktig bidrag til å snu utviklingen.

Arendal Høyre ønsker en gjennomgang og en utforming av en policy for enda mer sunn og god mat – fra barnehage til sykehjem.

Linda Øygarden, 2. kandidat Arendal Høyre
Geir Fredrik Sissener, Ordførerkandidat Arendal Høyre

Back To Top