fbpx
Annonse:
Ac0531fe7a3910d3fa596b6cd86bd1b1.jpg

Bør Arendal kommune bli større?

POLITIKK:

Snart begynner en ny valgkamp, og man skulle tro Høyre ville kjøre hardt på for å få til kommunesammenslåinger.

Så langt har temaet vært alt for lite diskutert i media, og det tror jeg skyldes partienes vegring for å komme på kant med folk. Kommunalministeren sa allerede for snart to år siden at med Høyre i regjering, så skulle dagens antall kommuner reduseres til cirka 100. Imidlertid lovet han kommunene skulle få muligheten til frivillig å slå seg i sammen. Her i Agder har lite skjedd. Fortsatt er kommunestrukturen som den har vært, og i dag er det lite som tyder på at Arendal vil bli større i nærmeste framtid.

Rådmann Danielsen har framsatt gode forslag til kommesammenslåing her i Agder, og det er synd at ikke disse forslag synes å bli utredet nøye nå i forbindelse med kommunevalget. Grimstad var i dialog med Arendal vedrørende mulig sammenslåing, men det fikk jo Grimstads ordfører Antonsen spolert. Kanskje Arendal bør gå i ny dialog med Grimstad når nå Antonsen går til annen jobb. Jeg er imidlertid redd for at et nytt bystyre i Arendal og Grimstad vil få for mange partier representert, og når en vet hvor mye styr diskusjon om kommunesammenslåing skaper, så er det vanskelig å forutse hvordan en ny kommunestruktur i vårt distrikt vil se ut.

Jeg er enig med Petter Vinje Svendsen når han skriver i Agderposten 25/6 at det vil gå utover de kommunale tjenester i de små kommunene om ikke det blir sammenslåinger. Det burde være en selvfølge at Tvedestrand, Åmli, Froland, Arendal og Grimstad ble til en kommune. Tvedestrand kommune med sine 6000 innbyggere er alene en liten kommune, og kommuner som Froland og Åmli burde ikke fått lov til å styre seg alene. De burde tvinges til å slå seg sammen med Arendal. Det må ikke bli slik som i Setesdal-kommunene at folk flest henter lønna si fra kommunen. Det er nå tid for kommunalministeren å innføre tvang der hvor ikke kommuner slår seg sammen. I vår digitale hverdag trenger vi ikke små kommuner.

Det er derfor på tide at partiene i Arendal toner flagg, og bringer framtidsrettede visjoner på dagorden for hvordan vi skal innrette vår framtid i Agder. Hvis det er slik at de ulike partiene er redde for å fronte sitt syn, så bør partiene provoseres til å stå fram med sitt syn. Vi kan håpe på at de minste partene faller ut av bystyret, for da ville alt bli enklere.

Lars Vidar Moen Nedenes