fbpx
skip to Main Content
Arkivfoto

Bomring: Den vanskelige veien videre

Nylig vedtok representantskapet i Arendal Arbeiderparti, at partiet skal gå til valg på «nei til bompenger rundt Arendal». Tidligere har Arendal Høyre gjort det samme, FrP vet vi alle hvor står. Å formidle politiske budskap gjennom det man ikke vil, viser mangler på visjoner og løsninger.

Det finnes neppe det parti som mener at bomring verken er spesielt politisk sexy – heller ikke Venstre. Når vi i Arendal Venstre likevel ikke lukker døren for bomring, skyldes dette at bomring kun er et virkemiddel for en mye større sak: klimakampen. Klimaendringene er vår tids største utfordring, med mulige konsekvenser langt utenfor vår fatteevne. Derfor burde ikke partiene gå til valg på løfter om nei til bomring, men ja til en uforbeholden kamp for klimaet.

Det som gjør klimaarbeidet så vanskelig, er at vi ikke helt vet hvilke virkemidler som vil fungere best, når vi får på plass et statlig virkemiddelapparat og hva den teknologiske utviklingen vil bidra med. Det er helt riktig, som flere påpeker, at virkemiddelapparatet fra staten er for dårlig. I dag betyr det at Arendal ikke er aktuelle for å gjøre en avtale med staten, som skal godkjennes av Stortinget, for en byvekstavtale. Men dette vil forandre seg. FNs klimapanels siste rapport, som tydelig sier at vi ikke kan opprettholde et to graders mål, men må justere det til halvannen grad, er det siste av mange klare signaler om at takten i klimaarbeidet må endres.

Med Venstre i regjering har dette takskiftet begynt. Vi skulle ønsket at taktskiftet gikk enda raskere, men det er betydelig forsterket etter at Venstre kom inn i regjeringen. Jeg har i den siste uken vært i samtaler med både klima- og miljøminister Ola Elvestuen og leder av Stortingets energi- og miljøkomité Ketil Kjenseth, som begge er tydelige på at takskiftet skal ytterligere forseres. Byvekstavtalene er nå utvidet fra å gjelde de fem største byene i Norge, til de ti største. Ved neste utvidelse, som må og skal komme, vil Arendal/Grimstad-regionen være blant de neste på lista.

Skal vi ta Høyre og Ap på alvor, både lokalt og nasjonalt, må vi forvente at Venstre i regjering og på Stortinget få støtte for et ytterligere taktskifte de kommende årene. Samtidig vet vi at teknologien rundt avgiftsbelegning/veiprising er i betydelig utvikling. Avgifts- og trafikkregulering trenger derfor ikke nødvendigvis gjøres gjennom klassiske bomringer, slik vi kjenner dem i dag. Venstre er teknologioptimister og tror det vil komme nye og mer sosialt rettferdige veiprisningssystemer, samtidig med at staten vil åpne for byvekstavtaler også med byregioner på Arendal/Grimstads størrelse.

Når både Høyre, Arbeiderpartiet og flere andre partier nå legger skylden på mangel på statlige intensivordninger, for å begrunne sine beslutninger, sementerer de for lokale muligheter og viser manglende vilje til å ta opp klimakampen. Ikke minst svekker de muligheten for å nå frem i dialog med staten om å få på plass de gode virkemidlene. Samtidig står de uten troverdige svar på hvordan Arendal skal møte de store utfordringene som klimagassutslippene fra transportsektoren medfører og hvordan man praktisk skal løse de trafikale utfordringene i kommunen.

Transportsektoren utgjør over halvparten av klimagassutslippene i Norge. Det mest effektive er derfor å sette inn tiltak på dette området. Verken Venstre, eller noen andre partier, ønsker å innføre bomring eller annen veiprising, for å plage innbyggerne med flere avgifter. Det er derfor ikke bare en villfarelse fra FrPs Åshild Bruun Gundersens side, når hun hevder dette, det er en billig og populistisk retorikk. Venstre er ikke naive og tror at FrP i regjering driver frem klimakampen, men heldigvis representerer ikke Bruun Gundersen FrP i regjering sitt syn. Men så er vi da vant til at FrP nasjonalt og lokalt ikke henger helt sammen.

Bomring/veiprising er ikke et mål, men et virkemiddel og det må vurderes opp mot kostnader og effekt. En forutsetning for innføring av et slik tiltak, er at man umiddelbart får på plass gode alternativene: hyppige bussavganger, flere og bedre fergeforbindelse, lavere billettpriser og gang – og sykkelveier. Klimakampen betyr at vi kanskje må se for oss et noe annet liv – et litt annet levesett. Vi i Venstre tror til og med det kan føre til et rikere og bedre liv!

Pål Koren Pedersen
gruppeleder Arendal Venstre

Back To Top