fbpx
skip to Main Content

Bekjemp hatbudskapet til SIAN!

I våres og i sommer har det vært turbulens i forhold til SIANs deltakelse i Arendalsuka og i forbindelse med SIANs markering i Arendal 20. juli.

SIAN (stopp islamiseringen av Norge) er en organisasjon som retter sterk kritikk mot den islamske religion. Måten de formidler sitt budskap på baseres på hat og hatytringer mot en gruppe mennesker som tilhører en av mange religioner.

Lørdag 20. juli deltok LO i Østre Agder sammen med flere fagforeninger og politiske partier i en fredelig motdemonstrasjon mot SIAN i Arendal. Selv om det var ferietid og regnvær så møtte allikevel 250 personer opp for å demonstrere mot SIAN. Det var en suksess!

Den fredelige motdemonstrasjonen var for å vise avsky mot de ekstreme holdninger SIAN står for og for å forsvare likeverd mellom mennesker uavhengig av tro. Hat og hatytringer må ikke få bre om seg slik SIAN forsøker seg på!

Innholdet i budskapet fra SIAN var skremmende å lytte til, og flere politikere, tillitsvalgte og representanter fra andre organisasjoner burde vært til stede og fått med seg alt grumset og hatet som ble «skreket» fra SIAN. Så ville flere kunne danne seg et bilde av SIANs formål, som er basert på å skape hat mot en gruppe mennesker som er overbevist i sin egen tro.

Høyres politiker Haagen Poppe gikk ut i Fædrelandsvennen med en kronikk hvor han tok sterk avstand fra SIANs holdninger. Samtidig tok Poppe et oppgjør med sentrale tillitsvalgte i Arendal Frp siden de støtter og har støttet SIAN samt den voldsdømte høyreekstremisten Tommy Robinson. Leder, nestleder og 2 nåværende bystyrerepresentanter fra Arendal Frp ble nevnt. Denne kritikken var med rette, og kommentarene fra Poppe var riktig og viktig å få frem. All honnør for Poppes oppgjør med de farlige holdningene som SIAN sammen med enkelte sentrale tillitsvalgte i Arendal Frp står for!

Det må også nevnes at Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) tok et oppgjør med SIAN og de nevnte tillitsvalgte i Arendal Frp. Om det vil hjelpe for å endre holdningene til nevnte tillitsvalgte i Frp er høyst tvilsomt. Spesielt når en leser hva de har kommentert ovenfor Poppe og Bruun-Gundersen og hvilket budskap de har formidlet og formidler jevnlig på sine nettsider.

Flere av Arendal Frps sentrale tillitsvalgte var til stede for å støtte SIAN 20. juli. At leder, nestleder, 2 nåværende bystyrerepresentanter og noen flere i Arendal Frp får holde på slik de gjør er høyst merkverdig! Frp bør ta et skikkelig oppgjør med sitt lokalparti i Arendal. Og Arendal Frp må offisielt ta avstand fra SIANs holdninger og budskap.

I Norge er det religionsfrihet, og mennesker står derfor fritt til å tilhøre den religion de føler for. Det er viktig å ha respekt for menneskers tro, og oppbygging av hat og hatytringer mot mennesker med en annen tro må bekjempes! Historien har vist at enkelte menneskegrupper har blitt utsatt for forfølgelse og hat pga. sin tro eller tilknytning til en viss religion. Får dette hatet «grodd seg fast» vil dette kunne eskalere til å bli en farlig utvikling.

Motdemonstrasjonen 20. juli viste at politiske partier på tvers sammen med fagbevegelsen utgjør et sterk kraft for å sikre et varmt og inkluderende samfunn! Neste gang slike motdemonstrasjoner blir aktuelle bør flere politikere/tillitsvalgte fra politiske partier, fagforeninger og andre organisasjoner engasjere seg. Dette kan gjøres med å oppfordre til å møte frem og stille med så mange som mulig for å vise motstand. Selv om budskapet til SIAN er skremmende bør en allikevel stille opp for å vise avsky mot de holdninger som SIAN «skriker» ut på sine stands.

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top