fbpx
skip to Main Content

Behov for moderne og fremtidsrettede svømmeanlegg i Arendal

Arendal eiendom KF har fått i oppdrag av bystyret om å utrede teknisk standard på dagens svømmebasseng i Arendal, samt utrede mulighetene for ny svømmeanleggstruktur herunder nytt svømmeanlegg. Nå foreligger konklusjonene.

Gruppeleder for Høyre, Geir Fredrik Sissener. Arkivfoto

Konklusjonen på teknisk standard er krystallklar. Dagens basseng på Stinta, Asdal, Moltemyr og Birkenlund er av slik karakter teknisk og HMS-messig at videre drift over tid ikke kan forsvares. Det er også svært kostbart vedlikehold og drift. Disse bassengene anbefales avviklet og sanert. Bassenget på Flosta er i en slik stand at det kan videreføres i ny bassengstruktur. Terapibadet på Bjorbekk kan også videreføres, men må gjennom en teknisk oppgradering. I utredningsrapporten for nye svømmeanlegg blir både 25*25 meter og 25*50 meter, mulighetene for mer eller mindre helårsdrift i bassenget i gjestehavna, samt terapibad utredet både funksjonelt, teknisk og prismessig.  Hvis man ønsker 25*50 meters basseng, så er en lokasjon i idrettsparken på myra ved Sør Amfi eneste mulighet. På Fløyheia er det kun plass til et 25*25 meters svømmeanlegg. Arendal Høyre ville gjerne hatt et 50*25 meters svømmeanlegg på Fløyheia, men ser at dette ikke lar seg realisere. Arendal Høyre har hele tiden pekt på at vi må bygge et moderne svømmeanlegg for fremtiden.

Det aller viktigste er at barna skal ha grunnleggende svømmeundervisning. Et moderne svømmeanlegg må også ivareta folkebadfunksjonen, samt behovene til svømme- og livredderklubbbene. Det innebærer at et svømmeanlegg på 25*25 meter blir for lite, det kan vi se av utredningen. Med et svømmeanlegg ved Sør Amfi på 25*50 meter muliggjør alle nevnte behov, samt også at elever på videregående kan nytte bassenget. Aust-Agder fylkeskommune har allerede satt av 5 millioner, men det forventes at fylket bidrar med et vesentlig større beløp her.
Stupetårn og badeland er ikke tatt med i prosjektet. Det må dog jobbes for at det kan komme på plass et tribuneanlegg slik at minimum nasjonale svømmekonkurranser kan gjennomføres.

Bruttokostnadene for et slikt anlegg kan bli på mellom 270-300 millioner. Til fratrekk kommer moms (54-60 mill.) og spillemidler på minimum 30 millioner. Det kan ved søknad til Kulturdepartementet søkes om ytterlige tildeling (10 mill. til?). Lykkes vi med å få til et interkommunalt anlegg, for eksempel i samarbeid med Grimstad og/eller Tvedestrand kommune, så kan spillemiddeltildelingen bli 30% høyere (ca. 10-12 millioner). Et nytt svømmeanlegg ved Sør Amfi på 50*25 meter vil kunne få en nettokostnad på ca. 176 til 200 mill. I videre fratrekk kommer økt støtte fra fylkeskommunen og mulighetene knyttet til et interkommunalt svømmeanlegg og mulig støtte fra Enova. Rådmannen har i sine budsjett lagt inn 76 millioner i sitt budsjett, altså betydelig underfinansiert i perioden. Fordelene med Sør Amfi er at det her allerede finnes kompetente driftsteknikere fra Arendal Eiendom KF og Arendal kommune, så det vil gi effektiv drift. Et stort felles anlegg vil sannsynligvis gi en langt mer effektiv driftsform enn dagens. Med svømmeanlegg ved Sør Amfi må antall parkeringsplasser og ikke minst antall bussavganger til sentrum økes, særlig på kveld og helg. Innbyggerne i Arendal trenger et nytt og fremtidsrettet svømmeanlegg så snart som mulig. Arendal Høyre ønsker videre å oppgradere terapibadet allerede fra 2019. Dette har en kostnad på opp mot 4 millioner. Arendal Høyre ønsker videre at bassenget i gjestehavna kan få en oppgradering til tilnærmet helårsdrift med en kostnad på 8 millioner kroner.

Begge disse kostnadene er lagt inn i budsjettet vårt for 2019 og handlingsplanperioden 2019-2022. Arendal Høyre ønsker å bygge et moderne og fremtidsrettet svømmeanlegg på 50*25 meter ved Sør Amfi. Vi har økt budsjettet med 41 millioner i perioden og med oppstart bygging i 2021 og ferdigstillelse senest i 2022. Resten av investeringen finansieres i perioden 2023/2024. Terapibadet må oppgraderes og helårsbasseng i gjestehavna gir også spennende muligheter. Vi tror nå det er politisk flertall for å få disse visjonene realisert i nær fremtid – det er svært viktig for alle innbyggerne!

Bystyregruppa til Arendal Høyre ved gruppeleder Geir Fredrik Sissener

Back To Top