Annonse:
SVØMMEBASSENGER: Bassengene I Arendal Trenger Både Kort- Og Langsiktig Oppgraderinger For Flere Millioner Kroner. Arkivfoto/Illustrasjon
SVØMMEBASSENGER: Bassengene i Arendal trenger både kort- og langsiktig oppgraderinger for flere millioner kroner. Arkivfoto/Illustrasjon

BEHOV FOR ET NYTT OG FREMTIDSRETTET SVØMMEANLEGG PÅ 25*50 METER I ARENDAL

For Arendal Høyre er det svært viktig å på plass et fremtidsrettet svømmeanlegg så raskt som mulig.
Her har Høyre vært en aktiv pådriver i godt samarbeid med FrP. Etter hvert har øvrige partier også innsett at dagens basseng på Stinta, Asdal, Birkenlund og Moltemyr er i svært dårlig stand og er i dag kostbare å drifte. Teknisk levetid for disse bassengene har rett og slett gått ut. Disse bassengene kan heller ikke oppgraderes knyttet til krav for funksjonshemmede/universell utforming og HMS for ansatte.
Arendal Høyre har hatt åpent møte om nytt svømmeanlegg og 50*25 meters basseng er siden forankret til det programmet (versjon 1) som ble vedtatt på årsmøtet i 2018. Følgende ble vedtatt i bystyret 28.2.2019 (deler av vedtaket): «Primært ønsker bystyret å få dette til i samarbeid med fylkeskommunen og nabokommuner, som et regionalt/interkommunalt anlegg på 25×50 meter ved Arendal idrettspark».
Arendal Høyre foreslo et enda klarere vedtak, men dette er et langt skritt i riktig retning.


Hvorfor et svømmeanlegg på 50*25 meter?
Det må vi ha av flere årsaker.
Ett stort svømmeanlegg vil dekke behovene knyttet til lovpålagt svømmeopplæring for skoleelevene, samt gjøre det mulig å ivareta behovet for folkebad. Det vil si at innbyggerne i Arendal også kan nytte bassenget, også på dagtid. Ett stort svømmeanlegg vil gjøre det mulig at for at Arendal svømme og livredderklubb kan drive sin opplæring, trening og avholde konkurranser.
Ett stort svømmeanlegg kan også bidra til å dekke de behov andre lag og foreninger har.
Ett basseng på 25*25 meter vil ikke dekke alle disse behovene, det fremkommer klart av forstudien som er gjennomført av Arendal eiendom KF høsten 2018 og som bystyret har blitt forelagt.
Arendal idrettsråd er et dyktig og viktig råd i Arendal som vi i Høyre lytter til. Arendal idrettsråd ønsker et svømmeanlegg på 25*50 meter. Nytt svømmeanlegg er prioritet nr. 1 for idrettsrådet.
Arendal Høyre legger til grunn at det er rimeligere å bygge og drifte ett stort svømmeanlegg på 50*25 meter i Arendal idrettspark (Myra) enn 2 basseng på 25*25 meter lokalisert på ulike steder.

Hvorfor legge dette svømmeanlegget til Arendal idrettspark på Myra?

Det er plass til stort svømmeanlegg på 25*50 meter samlokalisert med idrettshall til Sam Eyde VGS.
Her kan vi få til en avtale med Aust-Agder fylkeskommune om støtte til drift (leie) og tilskudd til investeringen. Dette er det eneste stedet Fylkeskommunen vil støtte opp om. I dag leier fylkeskommunen plass for sine elever på Frolandia. Fylket har allerede bevilget 5 millioner, men
Arendal Høyre og øvrige partier forventer langt større tilskudd og en god leieavtale. Slike økonomiske bidrag vil være svært viktig for Arendal kommune. Valg av Myra er god miljøpolitikk. Her er det et varmeanlegg som vi kan nytte i forbindelse med oppvarming av nytt svømmeanlegg, samt ny idrettshall til Sam Eyde VGS. Myra er sentralt plassert i kommunen og gir forholdsvis lav grad av kjøring for skolene i Arendal. Vi kan ha en effektiv bruk av det driftspersonell som allerede jobber på Sør Amfi og i Arendal idrettspark. Slik holder vi driftskostnadene så lave som mulig og vi sikrer god kompetanse. På Myra kan vi få til en god løsning med samlokasjon og samdrift av svømmeanlegg og idrettshallen. Ved en lokasjon på Myra på bussforbindelsene forsterkes og det må bygges flere parkeringsplasser. Det siste er en utfordring allerede i dag.

Arendal Høyre vil rehabilitere terapibadet på Bjorbekk, samt videreføre og oppgradere bassenget på Flosta. Dette ble ivaretatt i bystyrevedtaket 28.2.19. Vi vil også oppgradere bassenget i gjestehavna til helårsbruk. Dette punktet skal avklares i forprosjektet. Forprosjektet skal være ferdig i løpet av 2019.Det haster med å få på plass et nytt og fremtidsrettet svømmeanlegg på 25*50 meter i Arendal idrettspark. Dette til det beste for alle innbyggerne!