fbpx
skip to Main Content

Bedre skolemat i Arendalsskolen

SV ønsker å innføre gratis, sunn skolemat for alle. Et sunt brødmåltid med frukt og grønt. Fordi næring er viktig for læring. Alle elever trenger sunn mat for å få energi og konsentrasjon i skoledagen.

Alt for mange norske skolebarn har ikke med seg matpakke på skolen. En undersøkelse i Buskerud viser at en av fire barn ikke har spist frokost. Når den norske matpakketradisjonen ikke fungerer for så mange, så må vi følge Helsedirektoratets anbefaling om skolemat til alle. Gratis skolemat bør finansieres over Helsedepartementets budsjett.

Den rødgrønne regjeringa innførte i 2007 gratis frukt og grønt på alle ungdomsskoler. To store forskningsprosjekter har evaluert effekten, og resultatet er tydelig. Gratis frukt og grønt gir sunnere barn. Forbruket av brus og snop gikk ned og bidro til mindre overvekt blant barn. Den blåblå regjeringa fjernet ordninga i 2014 og uttalte at flere lærere var viktigere enn bananer. Samtidig utvidet regjeringa taxfreeordninga med en tilsvarende utgift. Dyrere frukt for barn og billigere sprit for voksne er dårlig helsepolitikk. SV vil derfor ha både flere lærere og gratis bananer.

Norge er eneste land i Norden uten skolemat. I våre naboland Sverige og Finland har de gratis skolemåltider. På Island og i Danmark har de noe foreldrebetaling. I Norge har vi et viktig prinsipp om gratis skole til alle. Det mener vi i SV vi skal holde på. SV vil prioritere gratis, sunn mat for skolebarna framfor skatte- og avgiftskutt.

I bystyret den 24. Januar skal vi  ha en sak om kantiner I skolene. I forberedelser av saken blir det opplyst at matpakkene hjemmefra dominerer I skolene, selv om det på mange skoler er mulighet med kantiner. Samtidig er det seks skoler som ikke I det hele tatt har kantine. Det gjør at dette er et arbeide som må forsterkes de nærmeste årene. Det er kostholdsrådene som er viktig  I dette arbeidet og det vil Arendal SV følge opp.

Rune Sævre og Inger Brokka de Ruiter
SV

Back To Top