fbpx
skip to Main Content

Be worried. Be verry worried

«Be worried. Be very worried», var overskriften på en spesialutgave om global oppvarming i TIMEs aprilnummer i 2006. Teksten var illustrert med foto av en mager isbjørn, som hopper fra isflak til isflak i et smeltende arktisk hav. Verden måtte alarmeres om global oppvarming og de alvorlige konsekvensene for natur og samfunn.

Året etter, i 2007, delte Al Gore og FNs klimapanel Nobels fredspris – enda et sterkt varsel om hvilken krevende og alvorlig situasjon verden er på vei inn i. Likevel ser vi at bekymringen for global oppvarming synker i den jevne befolkingen, samtidig som forskningen blir stadig tydeligere på at oppvarmingen skjer raskere, den er menneskeskapt og det er de mest skremmende fremtidsbildene som nå er de mest sannsynlige.

Og konsekvensene ser vi allerede. Hetebølger, langvarig tørke, branner, flom, is som smelter, svikt i matproduksjonen, havet som blir varmere og surere, artsutryddelse, destabiliserte samfunn, kriger og sult som sender millioner av mennesker på flukt. Og dette er bare begynnelsen.

I 2015 samlet verdens ledere seg om FNs 17 bærekraftsmål – en arbeidsplan for å beskytte menneskene, redde naturen og klimaet, og skape en rettferdig økonomi. I desember 2015 fikk vi også Paris avtalen som skal begrense global oppvarming til maks 2 grader. Dette er svært gledelig!

Men ingenting av dette kommer til å skje om vi ikke får en politikk lokalt, nasjonalt og globalt som legger til rette for det grønne skiftet.

Det vil kreve store endringer, men det gir oss også store muligheter. I Venstre er vi opptatt av å bruke denne omstillingen til å forme et bedre samfunn.

Vi må skape flere grønne arbeidsplasser i hele landet. Da må vi legge til rette for at næringslivet gis mulighet til å skape vekst og verdier basert på innovasjon, fornybar energi og miljøvennlig teknologi. Skal vi lykkes med dette er det viktig å styrke de ordningene som bidrar til teknologiutvikling, som f.eks. miljøteknologiordningen under Innovasjon Norge. Vi må styrke tilgangen på kapital til store innovative prosjekter innen fornybar energi og bioøkonomi og satse tungt på forskning innenfor miljø, klima og miljøvennlig energi.  Videre vil vi opprette to nye såkornfond á 200 mill. kroner som øremerkes miljøteknologi og bioøkonomi. Vi har også foreslått at det opprettes et nytt teknologioverføringsprogram fra olje- og gass til nye næringer

Vi må gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlig, derfor vi l vi dreie skatte- og avgiftssystemene slik at de belønner de miljø- og klimavennlige valgene. Det norske elbil eventyret kan være et eksempel på det. De færreste kjører elbil av idealisme men fordi det økonomisk og praktisk lønner seg for den enkelte. For å gjøre det enklere å velge miljøvennlig trenger vi også en økt satsing på kollektivtransport, sykkel- og gangveier og fornybare løsninger i transportsektoren

Venstre har klokkertro på at vi skal klare omstilling og komme positivt ut av det, men da trenger vi partier på Stortinget som kjemper for nettopp dette.  Et av de viktigste klimavalgene du tar er hvilket parti du stemmer på.  Derfor håper jeg at flest mulig den 11. september prioriterer klimaet og fremtiden vår når de stemmer.

Godt valg!

 

Back To Top