fbpx
skip to Main Content

Barna trenger årvåkne, modige og tydelige politikere

Ole Paus har sagt at KrF har politikk for de som trenger politikk.

Barna har ingen egen stemme i bystyresalene. De er avhengig av at det er politikere som setter deres hverdag på sakskartet.    Nå vi leser og hører  at det er økning av vold mot barn og unge, må det føre til handling.  Hvorfor skjer det?  Trolig har noen foreldre opplevd vold i egen barndom.  Slitne, ensomme, fortvilet  og usikre på hvordan  det er å være mor og far.  Statistikken forteller at det helst er far som utøver vold mot de små (under 2 år)

Konsekvensen av å   erfare vold og overgrep er alvorlige, og vil for mange prege dem for resten av livet.

Hvordan kan vi som politikere bidra til å forebygge vold mor barn?  Kan vi  legge til rette for hjelp til  foreldreskap?  Kan vi bidra til at folk som jobber med barn til daglig  får gjennomføringsevne og kompetanse til handling når de skjønner at barna kan være/er utsatt for vold?

Stine Sofies Stiftelse startet 19. mai på en turne langs kysten der dette er tema; «Barnestemmen2019»

Lokalpolitikere  får  invitasjon til å besøke dem i båten for å få informasjon og motivasjon til å holde temaet høyt oppe.  Selvsagt i valgkampen, men dette må det være kontinuerlig trykk på.   Jeg tror alle politikere vil barnas beste, så dette bør vi da kunne få til sammen? Dette trenger vi egentlig ikke «krangle om», her er det bare å stå på!

  1. Foreldre trenger å delta på fødselsforeberedende og foreldreveiledning på helsestasjonen. Dette må rett og slett være gratis!  Kommunen må sørge for å informere og legge til rette for alle som skal bli foreldre.  Viktig at far er med.
  2. Barn må vite hva vold og overgrep er.  Derfor trengs det handlingskompetanse og tid til å snakke i  barnehager og skoler om hva  som er lov og ikke lov.  Vold og overgrep må settes på timeplanen i våre barnehager og skoler.

Vi har Stine Sofie Senteret i Grimstad.   Det er et nasjonalt kurs- og mestringssenter for barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep.  Der kan de komme en uke, gratis, sammen med  søsken og foreldre/foresatte.

Kommunen må sørge for at tilbudet gjøres kjent, og bidra til at familier får mulighet til å søke.

KrF  ønsker å  være en stemme for barna, derfor engasjerer dette oss sterkt.

Og vi er stolt over ha en Barne- og Famileiminister som har dette som sin hjertesak.

 

 

 

Back To Top