fbpx
skip to Main Content

ATLE SVENDAL (Gruppeleder i Arendal AP) SITT UTIDIGE ANGREP PÅ ARENDAL IDRETTSRÅD

I leserinnlegg og oppslag i Arendals Tidende tirsdag 14.november 2017 kommer gruppeleder i Arendal Arbeiderparti, Atle Svendal, med en rekke urimelige uttalelser som etter min mening både er helt uforståelige og svært uheldige. Her skriver og uttaler han blant annet at Arendal idrettsråd sitt ønske om nytt og fremtidsrettet svømmeanlegg til en estimert kostnad på 310 millioner (bruttokostnad) nå rett før budsjettbehandlingen er noe av det mest usmakelige han har opplevd av lobbyvirksomhet. Han kommer også med en rekke andre uttalelser jeg kort vil kommentere.
Jeg mener at Arendal idrettsråd i mange år har gjort en svært god jobb. Idrettsrådet representerer over 60 klubber med 16.000 medlemmer. I mange år har de på en god måte klart å få idretten til å stå samlet rundt sine prioriteringer. Dette har de gjort på en balansert, kompetent og målrettet måte. Det skal vi politikere være svært takknemlige for. Uten idrettsrådets initiativ, samstemmighet og klare ønsker, så hadde vi neppe fått til så mange viktige og funksjonelle idrettsanlegg som vi nå har. Jeg mener det er både Idrettsrådets privilegium og plikt å kunne presentere for innbyggerne og politikerne deres behov og ønsker. At de oppgraderer sitt første prioritet anlegg fra et 25 meter til 50 meters basseng kan neppe sies å være hverken provoserende eller utidig. De mener det er det Arendal primært trenger. At dette ønsket fremmes knyttet til budsjettbehandling er vel ikke unaturlig? Idrettsrådet mener jeg derfor gjør jobben sin. Det er derfor svært drøyt og oppsiktsvekkende at Arendal idrettsråd får servert en offentlig refs av Atle Svendal (AP) om at deres innspill er usmakelig lobbyvirksomhet og at de burde forstå at nå er det de eldre som skal prioriteres! Det er vi politikere som skal velge og prioritere Atle Svendal. Vår jobb som politikere er dog å motta så mange innspill vi kan, og alle disse skal mottas med takk og ikke kjeft! For å utvikle vår kommune er vi helt avhengig av et best mulig samarbeid med næringslivet og med frivillig sektor. Da må det være bedre med konstruktiv dialog og gode lytteposter enn offentlig nedrakking av et svært viktig idrettsråd.
For Høyre er nytt heldøgns bo og omsorgsenter/demenslandsby vår prioritet nr.1 på investeringssiden. I handlingsplanperioden er det nå satt av 245 millioner. Endelig kostnad er enda ikke kalkulert selv om jeg registrerer at Atle Svendal viser til 10 års investeringsplan der 400 mill. er stipulert. Her må vi vente på behovsanalysen og kostnadsestimat.

Hva et nytt 50 meters moderne og fremtidsrettet svømmeanlegg vil koste er fortsatt ikke avklart. Jeg sitter i styret i Arendal Eiendom KF og vi har sett på og vært på befaring ved nye svømmeanlegg både i Kristiansand, Drammen og nå sist i Asker, både 25 meters bassen og 50 meters fleksible basseng.  I Styret har vi fått mange gode innspill og ideer. Blant annet at bassengkostnadene ved bygging av anleggene kun er på 6-8% av totalkostnadene og at det blant annet nå kommer svært kostnadseffektive modulbygg som virkelig er verdt å se på. Således er det hensiktsmessig å se på 50 meters basseng med 10 baner. Her skisseres bygging av et 50 meters fleksibelt svømmeanlegg til å koste 120-150 millioner brutto. Så kan man trekke fra merverdiavgift, 24-30 mill. avhengig av kostnadsstørrelse, samt støtte fra Kulturdepartementet i form av spillemidler på 25-35 millioner avhengig av valg av løsninger. Prosjektet kan også eventuelt få støtte fra Enova hvis gode miljø og energiløsninger velges. Erfaringer fra dette er at slike energiløsninger kan være nedbetalt på 10 år. I sum kan dette innebære at netto kostnad for kommunen kan bli mellom ca. 70 og 85 mill. Da har jeg ikke tatt høyde for støtte hverken fra Enova eller fra Aust-Agder fylkeskommune. 70-85 millioner er den kostnaden som er den som er av interesse, ikke en brutto kostnad investering slik Svendal fremstiller det. Høyre ville i sitt budsjettforslag for 2018 og HP 2018-2021 hverken bygge nytt krematorium til 24 mill. (ikke en lovpålagt oppgave) og vi reduserte investeringen i utbygging av felles vaskeri og kjøkken med 45 millioner. Det er til sammen 69 millioner. Det kan i sum mulig dekke nettokostnaden til nytt svømmeanlegg! Vi prioriterer nytt og moderne svømmeanlegg og det haster, derfor har vi lagt inn bygging fra 2020!  Også i budsjettet for 2017 la vi inn nytt svømmeanlegg. Arendal trenger nytt, moderne og fremtidsrettet svømmeanlegg snarest. Det tror jeg vil bli klart når Arendal eiendom KF på nyåret i 2018 legger frem sin statusrapport over dagens bassengstandard.

Det har vi råd til, men da må klare prioriteringer gjøres. Det har Høyre gjort.
Arendal Høyre synes Arendal idrettsråd både er en viktig, kompetent og dyktig samarbeidspartner og rådgiver. Vi vil alltid høre på deres anbefalinger, og så får vi se om økonomien strekker til.
Jeg oppfordrer nå Atle Svendal til å rette opp det inntrykket han nå har skapt overfor Arendal idrettsråd.

 

 

Back To Top