fbpx
skip to Main Content
Solveig Lohne Ørum fungerende arbeidsleder Uloba SA

Arendal på kant med Høyesterett

OMSORG:

Sagaen om BPA i Arendal har hompet og gått lenge nå. Om kort tid skal politikerne enda en gang få saken til behandling. Når det nye forslaget til innhold i en tjenestekonsesjon foreligger, foreslår administrasjonen tiltak som Høyesterett tidligere har sagt hva de mener om.

Hvis Arendal med «oppdragskontrakter» mener «oppdragsavtaler» som alternativ til arbeidsavtaler», er kommunen ikke bare på tynn is, men i vannet allerede.

«Oppdragsavtaler» beskriver en tilknytning til «oppdragsgiver» som IKKE er å anse som et ansettelsesforhold, og sånn sett bryter dette med det grunnleggende arbeidsrettslige prinsippet som bygger på «ansettelse» og «arbeidsvern».

Grenseoppgangen mellom «oppdragsavtaler» og «arbeidsavtaler» er grunnleggende viktig, men innen helseog omsorgs sektoren kan vi stort sett glemme dette, det skal foreligge et ansettelsesforhold.

Innen scenekunst og media bl.a. er bruk av «oppdragsavtaler» (frilansbegrepet) mer vanlig grunnet den mer fjerne tilknytning som blir etablert basert også på den «kunsteriske frihet».

Jeg viser ellers til alt som har vært skrevet om BPA i både Agderposten og Arendal Tidende fra høsten 2014. Vi står nå foran den avgjørende runden i saken om borgerstyrt personlig assistanse i Arendal, med denne ordningens muligheter for valg av arbeidsgivertjeneste, assistenter og selve tjenesten.

Til dags dato har kommunen i mange saker «hoppet bukk» over lovens krav om å ta med på råd oss det angår. Vi som er i behov av tjenester skal spørres og vi skal lyttes til, vi skal ha innflytelse på avgjørelser som angår oss! Vi har flere råd og utvalg:

  • Rådet for funksjonshemmede skal fungere som et konsultativt organ for kommunen i spørsmål som gjelder alle funksjonshemmede og deres situasjon.
  • Rådet skal arbeide etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltakelse og likestilling i samfunnet. (Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m § 2).”

Takk til Svein Holberg og hans innlegg i Agderposten under Debatt 14.01.15. Og en særlig takk til Olaf Bakke (Sp) for all hjelp. Stem på Olaf Bakke til høstens valg, gi ham en stemme på den listen du velger – oppfordring! Vi håper Olaf får sine private utgifter i dette politiske spillet, dekket av Arendal kommune. Hva mener dere?

{{image:1}}

Back To Top