fbpx
Annonse:
1d2b8a8d200ec2ab5a5c64c82ccf7726.jpg

Arendal må selv håndtere kommuneøkonomien!

VALG

POLITIKK:

Åtte av ti kommuner har måtte kutte i driftsutgiftene som følge av at skatteinntektene i 2015 blir mye lavere enn budsjettert! I tillegg har stadig tyngre pensjonsforpliktelser vært med på å øke driftsutgiftene.

Arendal fikk i tillegg til tildelingen i statsbudsjettet en vekst i frie inntekter på 5,3 % i forhold til 2014. Det gir oss muligheter innenfor tildelte rammer. Kommuneøkonomien i Norge har alltid vært krevende. Slik var det også under den rødgrønne regjeringen, noe Jonas Gahr Støre tydeligvis ikke har fått med seg!

Arendal Høyre vil jobbe for de smarte løsningene for å få mest mulig ut av de pengene vi har. Det har vi gjort i inneværende periode. Samtidig skal vi fortsette å minne stortingsog regjeringspolitikerne på kommunenes hverdag.

Arendal Høyre har i inneværende periode fokusert på å finne strukturer og løsninger som gir et best samlet tilbud for hele kommunen. Det være seg innenfor skole, barnehage, omsorg osv.

Som kjent har det ikke vært like lett å finne flertall for alle slike forslag. Partiene har ulike prioriteringer av oppgaver og løsninger i budsjettene. Men Arendal kommune er nødt til å se på flere av sine strukturer for å kunne møte fremtidens utfordringer.

Det sier seg selv at ingen regjering har noen interesse av å utarme norske kommuner. Men det stilles krav til kommunene om utvikling, vekst og annen tilrettelegging for økte inntekter og reduserte utgifter. Kraftig fall i oljeprisen har som kjent satt press på sysselsettingen i Norge, og det sies at oljeprisen vil være lav i mange år fremover. Høyre har i en årrekke fokusert på at Norge må tilrettelegge for annen fastlandsnæring, og minnet den tidligere AP-styrte regjeringen om at vi har vært for avhengige av oljeindustrien.

Arendal kommune må bygge opp fond for fremtiden, slik vi hadde for noen år siden. Disse ble i stor grad brukt opp under den forrige AP-posisjonen. Prognosene sier at kommunene i Norge mister i overkant av 2 milliarder i skatteinntekter i år. Men i perioden mellom 2005 og 2014 fikk kommunene ca 24 milliarder mer enn budsjettert i skatteinntekter. Dette viser viktigheten av fond for å fordele ut inntektene over flere år.

Kommunereformen vil også kunne være viktig for Arendals økonomi. Noen sier at Arendal kommune er stor nok! At vi ikke trenger en reform og sammenslåinger! Jeg velger heller å stille spørsmålet om hvilken størrelse som vil gi de beste tilbudene til Arendals innbyggere. Det dreier seg ikke om noen må kjøre fem kilometer lengre til kommunens administrasjon, men om en ny, større kommune kan bli bedre!

Jeg tror ikke partiene i Arendal blir enige om hvordan utgiftene skal fordeles, men ting tyder på en enighet rundt forutsigbarhet og styrking av fond. Det er bra! Høyre vil være åpne for et slikt samarbeid i kommende bystyreperiode!

Roar Gundersen Arendal Høyre Leder