fbpx
skip to Main Content

Arendal Kristiansand en vei

Nei, det kunne ikke stemme. Vi tok en telefon til… Joda, sykehusdirektøren hadde bestemt seg for å legge ned nyfødtavdelingen i Arendal uten å ha tatt det opp med styret. Et par faktasjekkende telefoner til ble tatt og det var ikke noen tvil lenger. En åpenbar kontroversiell beslutning var tatt på bakgrunn av en rapport ansatte på sykehuset, styret, ledelse og ikke minst presse knapt hadde rukket å diskutere.

Fredag snudde sykehusdirektøren etter et allmøte på sykehuset, der stortingspolitikere fra AustAgder var tilstede. Styreleder Camilla Dunsæd i SSHF hadde gitt beskjed til direktøren at saken skal styrebehandles.

Nyfødtavdelingen er en del av barneavdelingen på sykehuset i Arendal. En avdeling som i kampen mot nedbygging av lokalsykehuset gjerne ses på som selve hjertet av sykehuset. Og en avdeling som flere ganger tidligere har vært truet av nedlegging.

Flere ganger tidligere har også lokalt engasjement stått imot nedleggelser. Lokalt engasjement fra politikere, fra gruppa som arbeider for å beskytte sykehuset og fra ansatte og tillitsvalgte på sykehuset, men kanskje aller mest fra privatpersoner. Over 15 000 mennesker gikk i fakkeltog for SSA i 2010. Da enhetslederen for fødeog barselavdelingen på sykehuset opprettet en underskriftskampanje mot nedleggelsen av nyfødtavdelingen forrige uke fikk oppropet nær 2000 underskrifter i løpet av et døgn.

Det lokale engasjementet sender et viktig signal mot den kontinuerlige nedbyggingen av funksjonene på sykehuset i Arendal vi har sett de siste årene. Dessverre blir verken signal eller logikk oppfattet i prosessen. Med et mandat om å skape en mer effektiv sykehusstruktur er det tydeligvis mulig å hoppe over både tillitsvalgte, hensyn til ansatte, hensyn til pasienters trygghetsfølelse og sunn fornuft.

Sørlandet sykehus helseforetak er et enormt selskap som arbeider for en god fremtid for sykehus på Sørlandet, men dessverre med vårt bysentrum i vests beste i tankene. Å arbeide imot dette enorme foretaket og alle dets kumpspring oppfattes utmattende både for ansatte i Arendal og lokale engasjerte personer som gir alt de har i kampen.

Samtidig er det lokale engasjementet det viktigste våpenet Arendal har i kampen mot en foretaksmodell forankret på Eg i Kristiansand.

Back To Top