fbpx
skip to Main Content

Arendal trenger større langt større vekst

Det er flere måter å måle vekst på, det kan være i økt antall innbyggere eller i flere netto nye arbeidsplasser. Utvikling i antall innbyggere er lett å måle og alle kommuner er svært opptatt av å øke antall innbyggere og ha god vekst. Dette for å kunne finansiere utvikling og de kommunale tjenestene. Særlig viktig er det at unge i Arendal flytter tilbake til kommunen for eksempel etter studier. Da må kommunen være attraktiv på en rekke områder.

Hvordan har så veksten vært i Arendal de senere årene og hvordan gjør vi det sammenliknet med våre nabokommuner?
I perioden 1.kvartal 2015 til 1.kvartal 2019 hadde Arendal en vekst på 566 personer. Det tilsvarer en vekst i perioden på bare 1,3%. Man kan trygt si at veksten har avtatt kraftig og er altfor lav under den AP-ledede posisjonen. Sammenlikner man med nabokommunene sin vekst i samme perioden, så ser vi følgende: Grimstad 5,2% (1148 flere innbyggere), Froland 5,7% (313 flere innbyggere) og Lillesand 6,3% (650 flere innbyggere). Det betyr at Lillesand kommune med sine 10.990 innbyggere fikk flere
innbyggere i denne perioden enn Arendal (44 785 pr 1.1.2019).

Til sammenlikning hadde Arendal kommune en vekst på 1990 innbyggere i perioden 1.januar 2011-1.januar 2015. Det tilsvarer en vekst på 4,7%. I denne perioden var det Høyre som styrte posisjonen.

Hva er det som har skjedd og hva kan vi gjøre for å få opp veksten i antall innbyggere i Arendal?
Det sterke fallet i oljeprisen i 2014 og 2015 påvirket Arendal sterkt all den tid en rekke store teknologi bedrifter i Arendal ble negativt påvirket. Nå er det langt større grad av optimisme i oljebransjen og arbeidsledigheten er svært lav, også i Arendal. Yrkesdeltakelsen i Arendal er dog under 60%. For mange i Arendal står dessverre utenfor arbeidslivet. Personer med hull i CV`en må gis en sjanse. Her må vi gjøre et krafttak sammen, til beste for den enkelte og for samfunnet.

Arendal Høyre mener at et svært viktig tiltak er at vi i langt større grad må møte næringslivet som en JA-kommune. Det betyr å møte næringslivet med positivitet, ha et meget godt samarbeid og ikke minst være forutsigbar. Det betyr ikke at vi ikke skal stille krav. Næringslivsundersøkelsen fra 2018 viser klart at her kan det bli langt bedre, især i den politiske behandlingen. Arendal Høyre foreslo tidlig i denne perioden at det skulle utarbeides en næringsplan for Arendal. Prosessen her ble meget god og godt forankret, og er en viktig plan for videre næringsutvikling. Arendal Høyre registrerer at reguleringsarbeidet i Arendal dessverre tar for lang tid. I behandlingen av 1.tertial 2019 foreslo Høyre å øke kapasiteten på planavdeling med ytterligere 2 medarbeidere for å få fortgang på dette svært viktige arbeidet. Dessverre fikk vi ikke dagens posisjon med oss på dette forslaget.
Arendal Høyre mener vi ikke har råd eller anledning til å si nei til for eksempel sommeråpne butikker i juli eller lang saksbehandlingstid på areal og reguleringsplaner. Vi må styrke vår attraktivitet for både mennesker som ønsker å flytte til Arendal og overfor næringslivet. Ett av flere grep vil da være å redusere eiendomsskatten i første omgang fra 7 til 5 promille. En bedrift valgte lokasjon i Froland i stedet for Arendal blant annet pga. eiendomsskatten i Arendal. Slik tapte Arendal verdifulle arbeidsplasser og skatteinntekter.
Vi må også tilrettelegge for bygging av flere eneboliger tilpasset behovene til unge familier.

Det er flott at Arendal kommune om få år får på plass viktige nye næringsarealer i Agderparken Nord og på Heftingsdalen. Men det er ikke alene nok, vi må bli enda flinkere til å øke vår attraktivitet og vi må enda flinkere til å være en JA-kommune overfor innbyggere og næringslivet. Sånn kan vi få råd til å finansiere våre kommunale tjenester. Vi må ha betydelig økt vekst. Den skal være bærekraftig.

Det vil Arendal Høyre tilrettelegge for. Ha ett riktig godt valg.

Back To Top