fbpx
skip to Main Content

Arendal øst- ingen snakker om veien til Arendal havn Eydehavn!

Hva gjøres for veien til Arendal Havn etter valget? Det enda tid til endringer i planene for tilførselsveiene til nye E18 Arendal – Tvedestrand når veien skal opp i planutvalget 28. oktober.
Det er tanken på en bedre og mer sikker vei til Arendal Havn og Flostad når Kitron flytter tilbake som Arendal Pensjonistparti fokuserer på og har i tankene. Interessen for Arendal Havn på Eydehavn ble i uke 34, 2015 tatt opp av Arne Jenssen og Jarl Steinar Odinsen i Arendals Tidende som etterlyser veien til denne viktige arbeidsplassen i fremtiden.
Det er flere ting som skrives i dette innlegget som vi ikke vil kommentere, men det er rettet kritikk mot Høyres fylkesordførerkandidat og Arendals Høyres ordførerkandidat. Det beklages at veien ikke er nevnt i media eller på sosiale medier, og også at dette ikke ble fremmet ved Statsministerens besøk til havna. (Vi etterlyser en god næringspolitikk fra Høyre)

Etter valget i 14. september der vi kan gratulere AP med et meget godt valg forventer vi nå at veien blir satt på dagsorden i Arendal kommune og Aust Agder fylkeskommune. Arne Jenssen og Jarl Steinar Odinsen er begge aktive i AP. De har nå styringen med flertall i disse to viktige fora som styrer mye av utviklingen som angår veier, vi tenker da spesielt på tilførselsveiene fra nye E18. Vi er helt enige i at havna som den viktige arbeidsplassen den i dag, ser ut til å bli, eller allerede er, må prioriteres for å gjøre veien så sikker som mulig for alle. Skoleveiene er i media flere steder i Arendal kommune kommentert og tatt opp som meget farlige med kryssing av hovedveier med stor trafikk.
Det som mangler etter vårt syn er at den nye E18 ikke er sammenkoplet med noen av de 3 veier som i dag finnes i østre del av Arendal til gamle E18.    Det bygges nå nye rundkjøringer ved Dalen og på Godderstad. Ut fra andre innlegg i media ser vi at det strides om Bymarka med mer.  Veien fra Krøgenes kunne vært flyttet til østre ende av deponiet som er planlagt fra tilførselsveien som kommer fra Longum og Krøgenes og østerover mot Mørland. Da ville eksisterende vei fra Dalen med ny rundkjøring til Saltrød kunne brukes og med ny (tunell) vei i Helleheia ville mye vært gjort i forhold til Arendal Havn Eydehavn og skoleveien til Nye Stuenes skole.
Også veien fra Godderstad til Strengereid må kunne brukes med noe utbedringer slik at veien for Kitron blir best mulig.
Det er derfor viktig for Arendal AP og Aust Agder Fylkeskommune å selv gjøre det som er mulig, når de har styringen i disse fora.
Vi ønsker lykke til i denne viktige prosessen for Arendal kommune og Aust Agder Fylkeskommune.

Arendal Pensjonistparti
Olav Reiersølmoen
Eldbjørg YY. Tengelsen
Knut Tveiten

Back To Top