fbpx
skip to Main Content

Arendal KrF vil være en forutsigbar samarbeidspartner for næringslivet

Det er gledelig at Arendal kommune i år har klatret 30 plasser opp på NHOs attraktivitetsbarometer for næringslivet.

Vi vil ha en kommune hvor vi legger til rette for kreative og nyskapende innbyggere som tør å tenke nye tanker! Bærekraftige tanker som fører til flere arbeidsplasser, og et inkluderende arbeidsliv med plass til alle.

KrF mener det er viktig å legge til rette for, og å være en forutsigbar og god samarbeidspartner for både nytt og eksisterende næringsliv. Det være seg alt fra små bedrifter som ønsker å etablere seg, co working til større bedrifter og utbyggere som ønsker å utvikle prosjekter i Arendal.

Å være forutsigbar betyr at man sier ja til byggeområder som ligger inne til bolig/næring i kommuneplanens arealdel, dersom det ikke er tungtveiende grunner for å måtte si nei.  Å være forutsigbar betyr å være imøtekommende overfor utbyggere og lydhøre overfor bedrifters behov og ønsker. Å være forutsigbar betyr å legge til rette for en mest mulig smidig saksgang, og å være en fasilitator for næringslivet.

Denne perioden har KrF sammen med de andre partiene i posisjonen hatt et stort fokus på målrettet arbeid for å gjøre Arendal mer attraktiv for næringslivet. Vi har fått avklart to store områder med næringsareal, på Heftingsdalen og Stoa (Agderparken nord). Vi har styrket næringsavdelingen i kommunen, å det skal være lettere for næringsaktører å komme i kontakt med og få bistand fra kommunen. Vi har laget den første næringspolitiske handlingsplanen i Arendal, i tett samarbeid med næringsforeningen. Også arbeidet med å få til nye vei til Arendal havn Eydehavn, med mulige utvidelser av næringsarealer sør for Elly Eydes vei er kommet godt i gang i denne perioden.

KrF ønsker vekst i Arendal, vekst i antall arbeidsplasser og vekst i antall innbyggere. Pr nå ligger vi 6% under snittet i sammenliknbare kommuner på skatteinntekter til kommunen. Dette utgjør ca 75 millioner årlig  i tapte inntekter til kommunen. For å få disse inntektene, trenger vi et innovativt, attraktivt og varierende arbeidsmarked i kommunen. Det får vi ved å spille på lag med og legge til rette for næringslivet i kommunen, slik at bedrifter ønsker å etablere seg her. Noe som vil føre til at flere flytter til kommunen.

Arendal KrF heier på næringslivet, og ønsker å være en forutsigbar og god samarbeidspartner.

 

 

 

 

 

Back To Top