fbpx
skip to Main Content

Arendal KrF vil ha gatepsykolog

Det er ganske smart å lære av andre!

Bergen kommune har tatt et nytt grep for å nå unge mennesker som sliter med psykiske utfordringer.  De har rett og slett ansatt sin første «gatepsykolog».

I Arendal kommune vet vi også at det er mange unge som strever, og har ulike behov for hjelp.

Mange ungdommer sier de trenger noen å snakke med, men å vite med hvem, og få det til, er ikke alltid så lett.

Derfor er også noe av suksessen i Bergen (så langt), at gatepsykologen sjelden sitter inne på sitt kontor.  Hun er en trygg voksen som jobber oppsøkende, er der ungdommen oppholder seg, og tar initiativ på de unges hjemmebane.  Det å få hjelp, skal gjøres så enkelt som mulig. Hun jobber i turnus, og er derfor mange kvelder ute på byen.  Det å søke hjelp har blitt enklere!

Det er viktig å få fanget opp de som har problemer på et tidlig stadium. Ofte er det sammensatte problemer som krever innsats fra flere instanser.  Gatepsykologen kan henvise videre i helsevesenet, og legger vekt på å ha nær kontakt med andre aktører i hjelpeapparatet.

Selv om hun først og fremst søker å finne de ungdommene som har særlige problemer, er hun også tilgjengelig for de som bare ønsker å slå av en prat.

En annen suksessfaktor, er nok at gatepsykologen i Bergen er ung, kjenner de unges kultur og språk,

og blir på den måten troverdig og får tillit.

Arendal KrF tror dette vil være et godt tilbud også til ungdommene i vår kommune, og har derfor dette som en viktig sak i vårt valgprogram ved høstens kommunevalg.

 

Ingebjørg Berstad Torp
Bystyrerep. KrF

Back To Top