fbpx
skip to Main Content

Arendal kommune – Økonomisk ukultur i helsetjenesten?

Mitt navn er Torben Fjeldstad. Jeg er en ambulansearbeider og jobben min var å redde liv. Men en dag måtte mine yrkeskolleger redde mitt liv. I dag er jeg lam fra livet og ned. Nå har jeg gått fra å jobbe i helsevesenet til å bli en bruker av helsevesenet. Jeg tar opp samfunnskritiske problemstillinger i den kommunale helsetjenesten som jeg og på vegne av andre brukere av helsetjenestene opplever.

 

Ukens tema

Det finnes en ukultur i helsevesenet. Trendene er å sykemelde seg rett før eller under ferien, slik at de får en ny ferie, på et senere tidpunkt. Andre trender er å kanskje ta seg en langhelg, eller flere dager fri under høytidene, eller kanskje gidder man ikke å jobbe noen dager. Da passer det beleilig med en egenmelding. De tilfeller av sykemeldinger og egenmeldinger som misbrukes, må bli avslørt og stoppet. Det er bare å se på de gjentagene trendene i fraværsregisteret.

 

Hver gang det kommer en sykemelding eller egenmelding som ikke er reell, så påføres kommunen unødige doble lønnsutgifter i perioden det gjelder. Slikt misbruk er med på å ødelegge kommunens økonomiske budsjetter for helsetjenestene. Hvorfor er ikke disse pleierne i helsevesenet mer lojale mot arbeidsplassen? Forstår ikke dere pleiere at slikt misbruk er med på å ødelegge sjansene for at flere kan få økte stillinger? Dere brenner opp økonomien og tilliten til kommunen.

 

Men det økonomiske misligholdet i kommunens helsetjenester har flere sider. Kommunen må ta sin del av ansvaret. Det katastrofale er at bystyret nå skal skjære ned ca 5,5 millioner kroner i den kommunale helsetjenesten. Men i samme periode har bystyret innvilget ca 3,9 millioner til at det skal lages noen bøker om Arendal kommunes nyere historie. Er det så viktig for bystyrets representanter at de får sine navn foreviget i noen bøker? Bør ikke de folkevalgte heller prioritere å hjelpe sårt trengende pasienter og brukere av kommunens helsetjenester og sikre at de får den nødvendige hjelpen?

 

I Arendal kommune får mange brukere av helsetjenestene ikke et verdig liv. Da er det vanskelig å svelge at bystyret skal bruke millioner på noen bøker, og at kommunen har innvilget et svømmebasseng på gjestehavnen i millionklassen. Burde ikke heller de folkevalgte brukt de millionene på å pusse opp et helårlig tilbud på svømmebasseng fremfor et korttidsåpent basseng på sommeren eller overføre kapitalen for å styrke helsetjenestene? Nei! Korttidsåpent basseng om sommeren og bøker er viktigere enn helse, så bystyret har bestemt seg for å skjære ned 5,5millioner på helsetjenestene.

 

Dette økonomiske misligholdet på stoppe. Jeg oppfordrer bystyret til å rydde opp i de unødvendige utgiftene og kvalitetssikre de nødvendig helsetjenestene i kommunen. Jeg oppfordrer samtidig journalister til å begynne å granske kommunen, bystyret og rådmannens unødige økonomiske prioriteringer.

 

 

Back To Top