fbpx
Annonse:

Arendal Høyre satser på frivillige lag og organisasjoner

De frivillige legger i Arendal hvert år ned en uvurderlig innsats for idretten og kulturen i Arendal. Høyre setter verdien av alt det frivillige arbeidet høyt og mener kommunen skal prioritere å støtte de gode frivillige prosjektene i Arendal.
I formannskapet 27. juni hadde vi til behandling en viktig sak om frivilligheten, nemlig kommunalt byggetilskudd til foreningseide bygg og anlegg til kulturformål 2020.

I år kom det inn hele 16 søknader. Rådmannen prioriterte høyest disse 7 søknadene der søknadssummen på disse totalt utgjør kr 4,938 millioner kroner og lot det bli opp til politikerne om de ville innvilge en eller flere søknader:

1. Stiftelsen Kløckers Hus
2. Stiftelsen Immanuel
3. Granestua Tursenter
4. IF Trauma
5. IL Sørfjell
6. Bjorbekk Misjonskirke
7. Barbu Menighetshus

Dette er alle gode prosjekter med stor grad av egeninnsats og dugnad som kommunens innbyggere får stor glede av og som vi absolutt bør støtte.

På vegne av FrP og Høyre ble følgende forslag fremmet:
«Arendal formannskap ber rådmannen planlegge med kommunalt byggetilskudd til foreningseide bygg og anlegg for kulturformål med kr
5.000.000 i budsjett og handlingsplan for 2020. Rådmannens forslag 1-7 prioriteres».

Til Høyres skuffelse fikk dette forslaget bare våre 4 stemmer og ble nedstemt av de 5 i posisjonen. Posisjonen mener det ikke kan finnes penger til dette. Dette blir feil, problemet til posisjonen er at de ikke vil prioritere å bruke penger på de frivillige lagene.

Slik vi i Høyre ser det handler dette om hva man vil prioritere i kommunen, og for oss er det en selvfølge at frivillige lag og foreninger som gir en så stor merverdi for kommunens innbyggere må bli prioritert.
Ordningen med kommunalt byggetilskudd ble innført i 2008 i Arendal bystyre. Bekgrunnen for dette var blant annet å hindre vilkårlige tildelinger over bordet og å gi bedre rammevilkår for ulike lag og foreninger. Rammen for tilskuddene må legges inn i det enkelte årsbudsjett, og må følgelig prioriteres av politikerne.

Arendal Høyre mener dette er en god og viktig ordning som forplikter. Det er en kjensgjerning at det drives svært mye bra foreningsarbeid og dugnad i Arendal kommune. De utgjør en utrolig viktig ressurs enten det er i idretten, musikk, menighetsarbeid, historiske kulturarbeid eller ungdomsarbeid.
Arendal Høyre vet at støtte til frivillig arbeid gir mangfoldig tilbake til samfunnet. Lagene og foreningene som søker om støtte har som regel klart å finansiere brorparten av prosjektet selv gjennom dugnad, innsamlingen og frivillig arbeid, men trenger den siste støtte for å komme i mål. Da er det vår plikt som politikere å gi noe tilbake, til de frivillige som gir så mye til kommunen vår.

Geir Fredrik Sissener, ordførerkandidat Arendal Høyre.
Maiken Messel, 8. kandidat Arendal Høyre
Erik Lindøe Tellefsen, 7. kandidat Arendal Høyre