fbpx
skip to Main Content

Arendal Arbeiderparti: Garantist for Eydehavn Skole

Hvorfor er Eydehavn skole viktig å beholde for Arendal Arbeiderparti?

Selvfølgelig fordi Eydehavn skal fortsette å være et levende allsidig miljø med gode oppvekstsvilkår for barn og gode arbeidsmuligheter for voksne.

For oss i Arbeiderpartiet er det avgjørende at vi kan tilby bomiljøer som har «alt», det vil si tilgang til arbeidsplasser, f.eks. På Havneområdet, på «Nitridtomta», og på Saint-Gobain Ceramic Materials, og nye fremtidige næringsarealer i tilknytning til disse. Det vil si bomiljøer der det er kort tilgang til barnehager, og ikke minst kort vei til skole som også fungerer som et samlingssted for hele lokalmiljøet.

Alt dette har Eydehavn!

Dersom en river vekk barneskolen fra dette miljøet, vil en rive vekk en av grunnpilarene i dette lokalmiljøet og derved skade også fremtidig utvikling av levende bomiljø, næringsetablering og opprettholdelse av barnehager.

Det er med forferdelse vi registrerer at Arendal Høyre igjen går kraftig ut for å legge ned barneskolen på Eydehavn. De hevder det er fordi skolen på Stuenes har overkapasitet, og at det er meningsløst å bruke penger på å opprettholde Eydehavn skole når det er plass på skolen på Saltrød.

Dette er et argument som blir ganske hult og særdeles korttenkt! Dersom en fyller alle teoretiske muligheter for å utnytte alle elevplasser på Stuenes skole, vil en ganske raskt komme i samme situasjon som en har hatt ved andre nye skoler tidligere. Skolen ville bli «overbefolket» dersom det skulle komme nye elever til området ved økt boligbygging og tilflytting i Saltrød- Eydehavnsområdet. Dette ville være en effektiv stopper også for næringsutvikling i denne delen av kommunen, nettopp fordi tilgangen til boligområder med god tilgang til skole og barnehage er et av de kriteriene vi vet kan være avgjørende for næringsetableringer.

Arendal Arbeiderparti har programfestet at vi vil bevare Eydehavn skole og vi trenger din stemme for å sikre at det blir virkelighet i de neste fire årene. Vi som listekandidater for Eydehavn og Saltrød Arbeiderlag er stolte av å si at vi er glade for å kunne stemme for at Eydehavn fortsatt skal ha sin barneskole!

 

 

 

Back To Top