fbpx
skip to Main Content

Arbeiderpartiet`s frykt for private interesser!

Det skjer noe rundt Arbeiderpartiet hver gang det er prat om private interesser, enten det er innenfor eiendom, næringsliv eller velferdstjenester. Da glemmer de litt hvordan samfunnet er bygd opp av private elementer og vender ryggen til alt som kan minne om kapitalisme og private velferdstjenester.

Bystyrets behandling av forslaget til Raet Nasjonalpark bekreftet bare dette! AP tar lite hensyn til grunneieres kamp for egen eiendom når det offentlige skal regulere. Du skal liksom ikke komme her og komme her fordi om du har en stor eiendom! For det er nettopp det som ble sagt under Bystyrets behandling av Raet! Sitat: ….«fordi om noen grunneiere roper høyt»….!

AP stilte til og med spørsmål om Høyres habilitet i saken siden vi talte noen av grunneiernes sak i Bystyret. Men er det ikke nettopp kontakten med innbyggerne i kommunen som er bærebjelken i lokalpolitikken? Alle ønsker vi jo en god dialog med innbyggerne enten det gjelder oppvekst, helse, utbygging eller regulering.

Her er det en klar forskjell mellom borgerlig og sosialistisk tilnærming i Arendal i dag! Høyre ønsker en god balanse mellom det private og fellesskapets interesser, både når det gjelder Raet Nasjonalpark og på andre områder. Offentlige tjenester og privat næringsliv er bærebjelken i dagens samfunn. Det private skaper mens det offentlige binder sammen. Vi mener for eksempel at private velferdstjenester er et godt supplement. Det gjør ikke AP, selv om det tydeligvis er veldig greit å benytte seg av dem!

Store deler av det naturskjønne området på utsiden av Tromøy eies av private. De har stilt sine eiendommer til allmennhetens disposisjon i årtier og Arendals befolkning har virkelig benyttet seg av dette turområdet. Samtidig må vi respektere at det tross alt er private eiendommer akkurat som det du og jeg eier i byen og i byggefeltet. De må få lov til å ha en viss råderett over egen eiendom! Grunneierne der ute er klar over at de bor i et unikt område som fellesskapet ønsker å ta del i og derfor må vi også respektere dem for deres bidrag til fellesskapet.

Jeg ble overrasket over at AP ikke ville finne seg i noen endringer på en innstilling som var lagt frem for Bystyret som en ren høring. Altså en byråkratisk innstilling som politikerne skulle vurdere ut fra våre innbyggeres interesser, både brukerne og eierne. Mye tydet på at det nettopp var aversjonen mot at private eiere skulle kunne påvirke en offentlig regulering som lå bak, og det synes jeg ikke er bra!

Høyres og APs ideologier spriker litt hva gjelder holdning til privat eierskap, og slik vil det nok alltid være. Derfor også disse vanskelighetene rundt spørsmålet om Raet Nasjonalpark. Så vil noen sikkert mene at våre partiers ulike tilnærming nettopp sikrer en god balanse mellom offentlige og private interesser i samfunnet. Jeg håper bare ikke at den nye posisjonen i Arendal har en strengere holdning til private interesser enn i landet ellers. I spørsmålene om nasjonalparker både på Jomfruland og rundt Prekestolen har nemlig AP gått i bresjen for at alle involverte skal høres og tilrettelegges for!

Roar Gundersen

Arendal Høyre (Bystyret)

Back To Top