fbpx
Annonse:
FOR LITE: Ordfører Robert Cornels Nordli Syntes Han Visste For Lite Til At Han Kunne Bringe Den Mulige Heissprekken Videre Til Bystyret. Foto: Helene Walle
FOR LITE: Ordfører Robert Cornels Nordli syntes han visste for lite til at han kunne bringe den mulige heissprekken videre til bystyret. Foto: Helene Walle

Arbeid å leve av

For Arendal Arbeiderparti vil heltidskultur være en viktig satsing videre. Heltid gir muligheten for de ansatte til å ha et arbeid å leve av. Man slipper da jaget etter flere vakter og flere jobber. De ansatte får bedre utviklings- og karrieremuligheter i yrket sitt og i sum vil en slik heltidskultur gi bedre tjenester til innbyggerne i Arendal. 

Det har vært snakket veldig mye de siste tjue årene om ulike levekårsutfordringer på Sørlandet. Det har vært forsket mye og man vet nå hva som kan være med på å bidra til å bedre levekårene. For Arendal Arbeiderparti er det snakk om vilje til prioritere noen tiltak vi vet vil gi resultater, for eksempel flere lærlinger, åpne barnehageplasser, fritidskort mm.

Det å ha en 100% stilling er et annet svært viktig bidrag for å bedre levekårene i kommunen, spesielt blant kvinner, som er dem som arbeider deltid i all hovedsak. I Arendal kommune ønsker vi å arbeide for en heltidskultur. Vi har først tatt tak der utfordringen er størst sammen med organisasjonene, i helse og omsorgssektoren. Da vi startet å øke andel heltidsmedarbeidere, var andelen cirka 25%. I dag er den 33%.

Målsettingen er 50 prosent heltidsansatte. Da kan vi snakke om at vi har fått en kultur for heltid i kommunen. Mange tror at heltidskultur betyr at alle må arbeide heltid hele tiden. Det er ikke riktig. Det vil alltid være behov for deltid i kommunen på den ene siden, og ansatte som i perioder i livet vil/må arbeide deltid. Hovedregelen skal imidlertid være at kommunen tilbyr og ansetter i fulle stillinger når det er mulig.

Et av hovedmålene med heltidskultur, i tillegg til et arbeid å leve av, er å øke kvaliteten på de kommunale tjenester som leveres til innbyggerne i Arendal kommune. Medarbeiderne er den viktigste faktoren for å øke kvaliteten på tjenestene. For å oppnå økt kvalitet må andelen heltidsmedarbeidere økes.

Heltidskultur skal gjelde i hele kommunen. Rett før sommeren vedtok bystyret retningslinjer for heltid som skal gjelde for barnehager og skoler også.

Heltidskultur er blant annet viktig fordi:

– Heltid gir bedre kontinuitet, færre personer å forholde seg til og økt faglig og opplevd kvalitet. I flere tjenester oppleves antall tjenesteytere som en utfordring for den enkelte bruker.

– Heltidskultur vil også skape bedre kvalitetssikring i arbeidet fordi den ansatte er tilstede hver dag, får løpende informasjon og kompetanseheving på avdeling- og personalmøter. Den ansatte får også medvirke i større grad.

– For samfunnet møter heltidskultur arbeidskraftsbehovet i sektoren, levekårsproblematikken og likestillingsperspektivet. Dette er veldig relevant i Arendal hvor vi har utfordringer knyttet til blant annet likestilling og inntektsforskjeller.

– For arbeidstakerne gir heltid forutsigbar arbeidstid og fritid, inntektssikring, oppsigelsesvern og pensjonsrettigheter. Det viser seg også at de nyutdannede arbeidstakerne i større grad ønsker seg heltidsstillinger. Dette er blant annet viktig for å kunne få lån til bolig. Undersøkelser viser at læring på arbeidsplassen og kompetanseheving blir bedre med store stillinger.

Nyutdannede, kvalifiserte og egnede fagarbeidere med læretid i Arendal kommune som tilbys fast jobb, garanteres i dag 100 % stilling når læretid er ferdig og fagprøve bestått. Samtidig som vi har en historisk satsing på lærlinger i kommunen. Arendal Arbeiderparti har satt seg som mål at vi skal ha 3 lærlinger per 1.000 innbygger. Dette er et arbeid vi allerede har startet. Vi startet for 4 år siden når vi tok over styringen fra Høyre med kun 48 lærlinger. I dag har vi passert over 100, og vi skal ha 140.

Aftenpostens leder 31.07.19 forsøker å nedsnakke Arbeiderpartiets heltidssatsing med at problemet ikke er så stort som vi vil ha det til. Dette er høyresidens stemme og retorikk. Aftenpostens leder kan ikke ha satt seg godt nok inn i betydningen for arbeidstakerne av å ha hele stillinger og lønn å leve av, ei heller hvilken betydning det har for opplevd kvalitet i tjenestene, spesielt i større kommuner. Men mest av alt viser denne kommentaren at leder i Aftenposten ikke kjenner sitt land og deltidsproblematikken vi blant annet har på Sørlandet.