fbpx
skip to Main Content

Åpent brev fra His Nye Vel til Arendal kommune: Tanker og ønsker om utbygging på His

His Nye Vel har flere ganger tidligere gitt uttrykk for hva innbyggerne i His-området mener om bruk av området fra Vesterveien ved tidligere Presno/Kjøttmannen/Rimi og Biltilsynet/Bingoen, langs Kirkeveien til Elim og Hisøy kirke. Våre ønsker om moderate høyder og utbyggingen ellers ble ikke tatt hensyn til av det politiske flertallet i bystyret.

Det inviteres igjen til høring om planene. Vi peker på det vi tidligere har ønsket. Når disse planene nå skal utformes konkret, ber vi Kommuneplanutvalget vurdere å oppnevne en idégruppe for løsninger som fremmer løsninger som sikrer estetikk og trivsel i området. Medlemmene må være interessert i og ha kunnskaper om dette. Oppgaven må være å komme med forslag og tanker til Kommuneplanutvalget. Medlemmene bør være uavhengige politisk og økonomisk i forhold til kommunen og prosjektene.

Vi er selv opptatt av at området i fremtiden skal gi et vakkert og variert uttrykk når det gjelder høyder, materialvalg, farger og ellers utforming generelt. Det må inviteres til sosialt samvær mellom beboere og besøkende, både på dag- og kveldstid. Det skal tas hensyn til mennesker i alle aldre, foreldre og små barn, større barn og ungdom, voksne og eldre.

Løsningene som etter hvert velges må avtalefestes og bekostes av utbyggerne og kommunen må sikre at dette blir realisert. Hovedtrekkene må imøtekomme mange kryssende hensyn. Vi mener lunhet, trygghet og trivsel for alle må stå sentralt.

En idégruppe kan bidra til arbeidet ved å hente inspirasjon og ideer fra mange større og mindre byer og kommuner i landet. En overordnet og politisk forankret ramme som styrer utformingen av utviklingen i området er avgjørende. Vi vil ikke bli sittende med en bygate, en drabantby eller et rotete tettsted på landet.

Olaf Bakke
styreleder

His Nye Vel
Styret

Back To Top