fbpx
Annonse:

Alle barn og unge skal lykkes i Arendalsskolen

Alt for mange barn går ut av skolen uten å kunne skrive og lese skikkelig. Derfor ønsker vi i Arendal Høyre at alle skoler i vår kommune skal bli dysleksivennlige.

Det skal ikke være tilfeldig hvilken kompetanse den enkelte lærer har som avgjør om og når det skal settes inn tiltak i forhold til den enkelte elevs kompetanse på ulike områder. Mange lærere og skoler jobber allerede godt med tiltak i forhold til elever med skrive og lærevansker. Samtidig kan de ikke være prisgitt den enkelte skole og hvilken lærer barna får som skal avgjøre om de når sitt potensiale.

Linda Øygarden. Foto: Privat

Høyre vil at vi i 2019 ikke skal «vente å se», men handle nå. Vi vil gi barn og unge mestringsfølelse og læringsglede. Vi vil tilrettelegge slik at det ikke går utover barnas selvbilde og mestringsfølelse.

Dysleksivennlige skoler har høy kompetanse og ikke minst gode rutiner for å finne og å følge opp de elevene som opplever vansker knyttet til lese og skriveopplæringen.

Dysleksivennlige skoler skal kartlegge og registrere alle elevenes skrive og leseferdigheter og sette raskt inn tiltak der det er behov.

Dysleksivennlige skoler benytter seg av mulighetene vi har bla gjennom IKT, og sørger for at alle lærere har kompetanse tilpasset elever med ulike læringsbehov får den hjelp de har krav på.

Dysleksivennlige skoler har ikke mer tid eller ressurser enn andre skoler, men setter kunnskap i system og skaper gode rutiner.

Torill Rolstad Larsen. Foto: Priva

Det som også kjennetegner disse skolene er at ledelsen og lærerne har evner til å se forbedringspotensialet og behovet til den enkelte elev samt å endre praksis i hele skoleorganisasjonen. Flere kommuner har søkt om å gjøre sin skole mer dysleksivennlig gjennom sertifisering i Dysleksi Norge. Pr i dag er ca 100 skoler sertifisert. Vi vet at forskere antar at rundt 2-5% av befolkningen har en eller annen form for lese og skrivevansker. I Arendal kommune har vi ca 5500 elever i grunnskolen. Vi kan da anta at ca 200 elever i vår kommune sliter med lese og skrivevansker.

Da er det viktig at skolene har den rette kompetanse til å ta vare på dem.

Gjennom systematisk oppfølging og gode verktøy, vil vi kunne sikre bedre tilpasset undervisning både for elever som trenger ekstra oppfølging og for de som trenger en ekstra utfordring. Samtidig vil dette også sikre tidlig innsats tidlig i skoleløpet.

En dysleksivennlig skole er en god skole for alle, og gir muligheter til alle.

Linda Øygarden 2. kandidat og Torill Rolstad Larsen  15. kandidat for Arendal Høyre