fbpx
skip to Main Content
Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

Likestilling på åremål

Det er lov å være litt optimistiske etter valget i Arendal 14. september, kanskje til og med litt naive.

Etter at velgerne har sagt sitt sitter Arendal igjen og venter på at et nytt bystyre skal konstitueres 22. oktober. I dette er det to kvinnelige gruppeledere, det er to flere enn i det sittende bystyret. Bystyret som konstitueres kommer til å ha landets yngste bystyrerepresentant, flere kvinner under 30 år, 12,82 prosent flere kvinner enn tidligere og en betraktelig yngre ordfører. Ordføreren er bosatt på Saltrød, ikke på Tromøy hvor ordføreren har bodd de siste tre periodene.

Med andre ord ligger alt til rette for et mer mangfoldig Arendal hva politikken angår. Blir det så enkelt da?

I 1995 støttet Norge FNs Beijing-plattform og forpliktet oss til å arbeide aktivt for å oppnå lik deltaking av kvinner og menn i alle politiske organ på alle nivå. Vi er fortsatt ikke i mål når det gjelder kjønnsbalanse i politiske organ, men vi blir bedre, og bevisstheten rundt dette har før valget vært imponerende.

Når vi er ferdige å snakke om kjønnsbalanse må vi imidlertid snakke om kjønnsmaktbalanse. Fordelingen av kvinner og menn i de viktige vervene i lokalpolitikken. Her er det vanskeligere å snu trenden i Arendal med et overveldende flertall menn. For når en lokalpolitiker skal ta steget opp fra å være en vanlig bystyrerepresentant, til å bli ordfører, varaordfører, komitéleder, gruppeleder eller opposisjonsleder trenger denne lokalpolitikeren erfaring. Og erfaring kommer ikke over natta.

Derfor er det flott at andelen kvinner og andelen unge øker i Arendal bystyre, med disse på laget og en vedvarende bevissthet om kjønnsbalanse så vel som kjønnsmaktbalanse kan de lokale politiske organ kanskje være representative for befolkningen om åtte, ti eller tolv år.

Back To Top