fbpx
Annonse:
Grete A. Husebø Ansvarlig Redaktør
Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

Kutt i pressen, kutt i demokratiet

Kulturminister Thorild Widvey hevder idet forslaget til statsbudsjettet legges frem, at mindre støtte til avisene vil styrke pressens uavhengighet. Den argumentasjonen må du ikke bare lenger ut på landet med, den må du ut av landet med. Pressestøtten er godt forankret i Norge, og det med god grunn. Støtta ble innført mot slutten av 60-tallet, for å motvirke trenden hvor flere og flere aviser falt bort fordi de manglet finansielt grunnlag.

Den gangen var argumentasjonen for å vedta pressestøtta at nordmenn skulle ha tilgang på flere synspunkt og meninger, pressestøtta har dermed alltid vært særlig ment for mellomstore aviser, og nummer to-aviser. Om støtta nå kuttes med 50 millioner som Solbergregjeringen foreslår i statsbudsjettet, er det særlig de små og mellomstore avisene som får lide.

Det finnes mange eksempler på prisvinnende og viktige historier de mellomstore avisene har brakt de siste årene. I fjor vant Bergens Tidende SKUP-prisen for historien om 40 år gamle Janne, som hele livet var blitt forsømt av helsevesenet, og som nå nærmest lever stuet vekk på en institusjon, livsvarig skadd av psykiske plager. Bergens Tidende får i dag omkring 42 millioner i produksjonsstøtte gjennom fritak fra moms. Dagens Næringsliv ligger på omkring samme nivå, de som i 2010 avslørte hvordan norske finansmenn tjente fett på ulovlig salg av riggustyr til Iran i selskapet Thule Drilling. Kamptolken Faiz hadde neppe fått komme tilbake til Norge, om ikke Lindesnes avis hadde fulgt lokalmiljøet nøye og satt fokus på hans situasjon.

Journalistene i Bergens Tidende måtte bruke timevis på å bygge opp et godt forhold til Janne og til menneskene rundt henne, og til å grave opp gamle brev og sakspapirer. Kjetil Sæther i Dagens Næringsliv brukte inngående kunnskap om innsyn i Amerikanske rettsdokumenter til å finne ut av hvordan riggutstyret ble solgt. Og Lindesnes avis måtte i en liten redaksjon ha kapasitet til å la en journaist jobbe for fullt med saken om kamptolken.

Denne uka åpnet det nye krisesenteret i Arendal. Det hadde neppe skjedd så snart om ikke Arendals Tidende i fjor skrev om uforsvarlige forhold hvor beboerne nærmest bodde side om side med rotter.

En sentral del av medienes oppgave er å fremme kommunikasjon mellom forskjellige grupper i samfunnet, for på den måten å slippe frem en sunn diskusjon og de gode argumenter. Det er langt fra gratis å lage god journalistikk. Det er tidkrevende og kostbart, og det blir stadig viktigere i en tid med overveldende mediemangfold. I dagens nettbaserte samfunn er det journalistens oppgave å sortere ut det vesentlige blant overfloden av informasjon, og å formidle det videre på en nøytral og balansert måte. La oss håpe Stortinget ser verdien av medienes funksjon når mediemoms og pressestøtte skal vedtas i Stortinget.