fbpx
skip to Main Content

Ærlighet varer lengst

Arbeiderpartiet kunngjorde denne uka en meningsmåling de har fått gjort i Arendal, av byrået InFact. Det er NRK Sørlandet som skriver om meningsmålingen hvor kommunens røde politikere får massiv støtte av befolkningen, og hvor Høyre mister store deler av sin oppslutning. Dersom det var valg i morgen svarer 37 prosent av de spurte at de ville stemt Ap, 24 prosent gjorde det ved forrige valg. 21 prosent ville stemt Høyre, hele ti prosent mindre enn i 2011. Det blir spennende å se hvordan denne trenden fortsetter frem mot valget i 2015.

Den som har fulgt med på aktiviteten i bystyresalen det siste året kan nok spørre seg selv om styringen av kommunen skjer på en god nok måte, og om dette er veien å gå for at kommunens tjenester skal kunne utføres optimalt. Det gode argument har ikke hatt sjans til å vinne frem, for den nye flertallskonstellasjonen synes kun å ha ønsket å få gjennomslag for politikken de har satt. Bystyresalens diskusjoner blir i en sånn sammenheng irrelevante, og et demokratisk system hvor en av lokaldemokratiets viktigste arenaer blir satt ut av spill kan vanskelig betegnes som åpenhetens og demokratiets høyborg.

Flere saker danner nok resultatet vi nå ser, Barbu, eiendoms skatt, skolenedleggelser og en voldsom utskiftning i flertallskonstellasjonen like før budsjettet for hele kommunen skulle vedtas i fjor, for å nevne noe. I tillegg ser vi få resultater når det kommer til løftene om å senke utgiftene, privatisere og effektivisere. Ordfører Einar Halvorsen forklarer til NRK Sørlandet at han ikke er overrasket over resultatet av målingen, og at han tror det skyldes at Høyre har tatt mange upopulære avgjørelser.

Dette stemmer ikke helt. Høyre hatt tatt avgjørelser som de ikke har klart å få med seg folket på. Om avgjørelsene i sakene er truffet på et godt nok grunnlag burde politikerne klart å kommunisere dette til folk. Det kan være to grunner til at posisjonens største parti likevel går ti prosent tilbake på den ferske målingen. Kanskje er partiet for arrogante til å kommunisere holdningene sine til Arendals befolkning og til resten av representantene i bystyret? I så fall anser de altså ikke menigmanns holdninger som viktige nok og det lønner seg aldri ved valg. Det andre alternativet er at Høyre har hatt mer enn nok med å få med sine egne medlemmer på en syltynn og vaklende argumentasjon. At argumenter for skolenedleggelse har variert mellom kvalitet og økonomi, og at viktige moment som at privatskole vil koste kommunen nesten det samme ikke har fått gehør kan tyde mot sistnevnte.

I tider hvor det ropes høyt om løftebrudd kan Arendals Tidende i det minste love en ting: Vi går en spennende valgkamp i møte.

Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

Back To Top