fbpx
skip to Main Content

Sammen for sykehuset vårt?

POLITIKK:

Ledelsen med sykehusdirektør Jan Roger Olsen i spissen er etter mange sin mening under sterk innflytelse av en håndfull ledere under seg. Det kan virke som om de fortsatt holder ved sine ambisjoner om å få bygd ett felles sykehus i Kristiansand på Sørlandet. For å få dette til kan det virke som om strategien er å bygge ned mest mulig ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord, slik at kapasitetsproblemene i Kristiansand blir enda tydeligere og den gamle bygningsmassen utsettes for enda mer press. Dette kan jo i neste omgang brukes som en brekkstang for å få overbevist nasjonale politikere om at man må ha ett felles universitetssykehus i Kristiansand.

Det er vanskelig å se overbevisende faglige argumenter for de grep som gjøres steg for steg, nå seinest i forbindelse med nedlegging av nyfødtposten med påfølgende kraftig nedbemanning. En nedbemanning på nesten 9 årsverk som åpenbart fører til usikkerhet, svekker beredskapen, svekker fødetilbudet og kan føre til en svekkelse og til slutt nedlegging av hele barneavdelinga.

Alt dette har det vært skrevet mye om, men la meg bare slå fast at for Arendal Arbeiderparti og meg som ordførerkandidat er saken krystallklar: Stopp denne raseringa nå! Meldinga vår til helseministeren er klar: Sørg for en videreutvikling av sykehuset i Arendal som et fullverdig sykehus og stopp denne meningsløse nedleggingen av nyfødtposten. Vi forventer også at det sørges for rekruttering av nødvendig kompetanse til bl.a akuttkirurgien, og ikke minst må man begynne en løsrivelsesprosess av sykehuset i Arendal hvor første steg på veien er egen ledelse ved sykehuset i Arendal.

Ikke bare oss i Arbeiderpartiet krever dette, men på et møte på sykehuset 11. august ble alle ordførerkandidatene i Arendal enige om disse kravene til helseministeren. Det ble også skrevet et brev til statsråden som ble overlevert uka etter i forbindelse med Arendalsuka.

Svaret fra helseministeren var nedslående:

«Det foregår ingen nedbygging av sykehuset i Arendal og sykehuset er tryggere enn noen gang».

Dette er nøyaktig det samme direktør Jan Roger Olsen sier hver gang man bygger ned i Arendal og det blir ikke noe mer sant av at helseminister Bent Høie låner argumentasjonen til Olsen. Ikke nok med det, så presterer helseministeren å be de tillitsvalgte på sykehuset i Arendal «å slutte og bråke» i forbindelse med et hemmelig møte mellom han, ledelsen og de tillitsvalgte 19 august.

Helseministerens forsøk på å kneble de tillitsvalgte, og hans kunnskapsløse svar om at sykehuset i Arendal ikke blir nedbygd og er tryggere enn noen gang, er helt uforståelig. Det virker som han glatt overser at det er vitale funksjoner som flyttes fra Arendal bit for bit. Selv om han ikke lykkes i å kneble de tillitsvalgte på sykehuset, ser det nå ut som om han har lykkes med å kneble sine lokale partifeller.

Ordførerkandidat for Høyre, Sissener, sier nå at han stoler på helseministeren og han sier ingenting om statsrådens oppførsel overfor hardt arbeidende og engasjerte tillitsvalgte. Jeg vil derfor utfordre Sissener til å svare på følgende:

1. Er du enig med helseministerens vurderinger; at det ikke foregår nedbygging av sykehuset i Arendal og at sykehuset er tryggere enn noen gang? Forventer at du her har fokus på innholdet i sykehuset i svaret ditt. 2. Vil du oppfordre helseministeren til å be de tillitsvalgte på sykehuset i Arendal om unnskyldning for at han ba dem om «å slutte og bråke ?» 3. Står du fortsatt inne for brevet vi overleverte helseministeren, og hvordan vil du følge dette videre opp overfor han?

Jeg håper virkelig at både helseministeren og Høyre lokalt snur i denne saken, vi trenger alle gode krefter i kampen for å videreutvikle sykehuset vårt. Jeg trodde vi var tverrpolitisk enige om dette, men nå er jeg ikke sikker lenger.

Robert Cornels Nordli Ordførerkandidat Arendal Arbeiderparti

Back To Top