fbpx
Annonse:
D99a8f4f6c328bcee2c878b77a10d732.jpg

Folkets røst

Luften seg ut av OL-bobla denne uka, etter at et tverrpolitisk Norge har sagt nei til å garantere for milliardene til OL i Oslo i 2022. Folket som aldri ble spurt har talt. Så hva nå?

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese at lokale idrettsledere er splittet i synet på hvordan saken bør følges opp.

– Børre Rognlien bør øyeblikkelig takke for seg. Inge Andersen bør også trekke seg. De har vært frontfigurene i et urent og skittent spill som har ført idretten ut i et uføre som har ført til stor splittelse i idrettsbevegelser, sier Ragnar Tellefsen.

– De har kun gjort det en samlet idrettsbevegelse har bedt dem om å gjøre, sier idrettskretsens leder Kirsten Borge.

Selv om lokale idrettsledere ikke en gang kan enes om hvorvidt saken har vært samlende eller splittende, må en ting være helt klart. Demokrati har ikke stått i høysetet i prosessen rundt søknaden til OL. Det var kun oslofolket som fikk mulighet til å svare ja eller nei under forrige valg. Resten av landet måtte nøye seg med å stemme som vanlig, og det kunne ikke skje med tanke på OL-søknaden, fordi der har partiene vært langt fra klare inntil helt nylig.

– Til syvende og sist er hvert øre vi bevilger til denne saken skattepenger eller oljepenger, det er folkets penger, sa Siv Jensen i politisk kvarter på NRK P2 torsdag morgen.

Jensen viser seg dermed som den ansvarlige økonomibestyreren mange har betvilt at hun og FrP har i seg. Hun viser imidlertid også respekt for at det ikke kun er Oslobeboerne som har noe å si i OL-spørsmålet, hele landet har det. Og det ble også regjeringspartiet Høyre til slutt tvunget til å høre på, til tross for at deres Oslodivisjon var langt fra villige til det.

Når OL-ståket etter hvert stilnes og støvet legger seg står imidlertid en hard sannhet igjen. Det finnes ingen OL-penger. Så langt er det ikke bevilget ei krone til å oppruste idrettsanlegg i Oslo, heller ikke andre steder i landet. I beste fall kan vi håpe at innsatsen til frivilligheten rundt Idrettsnorge og tilstanden på haller på Østlandet er satt tilstrekkelig på dagsorden til at slitne anlegg gjøres noe med. I aller beste fall kan vi håpe at denne bevisstheten også smitter over Sørlandet så vel som Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør