fbpx
Annonse:

Tillit som konkurransefortrinn i arbeidslivet

ARBEIDSMILJØLOVEN:

Arbeidsstokken i Norge er svært lojale til sin arbeidsgiver og relasjonene er tuftet på tillit. Dette er et resultat av at vi har en god Arbeidsmiljølov og et vel fungerende avtaleverk som rammer inn og regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og gir forutsigbare og gode rammer for de involverte parter.

Ulike forskningsmiljø som tilnærmer seg noe ulikt til «Den norske modellen» i sine studier ender alle opp med å understreke tillitens betydning for gode samarbeidsrelasjoner (for eksempel Dølvik, Fløtten, Hernes og Hippe (red.) 2007, Falken og Grimsrud 2007, Levin, Nilssen, Ravn og Øyum 2012, Asheim 2011).

I Agderpostens lederspalte mandag 26. januar, under tittelen: Politisk streik mot regjerningen, står følgende: «Men lengre kjernetid, utvidet adgang til søndagsåpent og mer liberale overtidsregler hører med når vi skal gjennomføre den omstilling som er en betingelse for at næringslivet skal takle de økonomiske utfordringene fallet i oljeinvesteringene medfører». Men stemmer dette? Vil en svekkelse av arbeidstakernes rettigheter gi et bedre fungerende arbeidsmarked og et mer innovativt samfunn i fremtiden?

Jeg forstår godt at høyresiden nå griper til en slik retorikk, etter at «flere i arbeid»retorikken tydeligvis ikke lurer så mange andre enn dem selv. Da er det kanskje lettere å få «folk flest» til å kjøpe at alle må «svi» litt hvis vi skal klare å omstille oss. Problemet er bare at argumentet ikke finner sin støtte i forskning eller erfaringer.

Det kan godt være vi gradvis skal gjennom en omstilling. En omstilling til en mindre oljebasert økonomi forutsetter investeringer og kunnskapsutvikling på nye områder. Et mer brutalt arbeidsliv, der mer av makten ligger hos arbeidsgiver, fører ikke i seg selv til en slik omstilling. Snarere tvert imot. Det er kunnskap og kompetanse som skal løfte fram nye næringer og vi trenger et arbeids liv med stor grad av tillit mellom arbeids givere, arbeidstakere og myndigheter. Regjerningens forslag til omlegginger er i denne sammenheng direkte skadelig. Vi vet at «Den norske modellen» er et av de viktigste konkurransemessige fortrinn Norge har. En omlegging av de rammevilkår et ordnet arbeidsliv er basert på, oppfattes som en provokasjon av alle arbeidstakerorganisasjoner.

Det gir et dårlig grunnlag for det samarbeidet som er helt nødvendig for omstillingen til en mindre oljebasert økonomi som vi står overfor.

Arbeiderpartiet, ja hele den politiske venstresiden, står derfor samlet mot en uthuling og svekkelse av Arbeidsmiljøloven: Vår påstand er:

Det vil gjøre arbeidslivet hardere og mer utrygt for arbeidstakerne med tilhørende negative ringvirkninger på andre samfunnsarenaer

Det vil svekke norsk konkurranseevne

Det vil svekke innovasjonsevnen

Som igjen svekker grunnlaget for nødvendig omstillinger.

Nina Jentoft

Bystyrerepresentant

Arbeidepart