fbpx
skip to Main Content

Åpent brev til minister Bent Høie

POLITIKK:

Etter det du skrev i Agderposten 02.09.2015, har jeg behov for å gi deg en liten reaksjon. Jeg er ikke aust-egd, men jeg har bodd her og har arbeidet med mennesker siden 1972. I løpet av den tiden tror jeg at jeg har lært noe om lynnet og tenkemåten i distriktet her.

Det som slår meg når jeg leser artikkelen din, er at du ikke har fått med deg væremåten her, og heller ikke helheten rundt alle rundene vi har hatt rundt sykehuset vårt. Den fortiden trenger du å vite noe om og ha sett på nært hold for å kunne forstå noe mer av måten de tillitsvalgte reagerer på. Til det trenger du mer utfyllende informasjon enn det jeg er redd du får fra direktør Olsen og styret.

Austegdene sier ikke så direkte det de mener, i alle fall ikke med en gang, men de husker godt. Spesielt det de føler seg urettferdig behandlet på, og uttalelser som ikke har holdt seg opp igjen. Her har vært mange runder, fakkeltog og møter, i årevis. Omtrent hver gang dette har skjedd, så handlet det om noe direktør Olsen hadde sagt eller gjort. Dette var ofte så halvkveda og uklart, at folk tenkte seg redde. Så kom direktøren og «beroliget», og gang på gang viste det seg at vi ikke kunne stole på det han sa.

Den bakgrunnen skal du som minister, som skal ta vare på en helhet, vite noe om. I teorien er jeg enig med deg om mye av det du mener å kunne forvente i en samtale, men jeg er redd du ikke har forstått tonen i språket og bakgrunnen for de tillitsvalgte sin reaksjon.

Direktør Olsen har en stemme og talemåte som innbyr til tillit. Det jeg har behov for å si, er at om en tar alt han sier, og hans syn på en sak som fullstendig for «god fisk», så går en glipp av andres syn og behov.

Det er vel et faktum vi må legge på bordet, at direktør Olsens lederstil ikke har ført til tillit og trygghet hos aust-egdene.

Oddhild Tøsse Arendal

Back To Top