fbpx
skip to Main Content

Sissener på vei mot privatisering av kommunale bygg og eiendommer

POLITIKK:

Arendal Ap fastholder at om gjøring av Arendal eiendomsforetak KF til et AS er første steg mot en privatisering av kommunale bygg og eiendommer. Følgende punkt er vesentlige:

1. De folkevalgte, det vil si bystyret, mister direkte kontroll med kommunens bygg og eiendommer. Det er greit at kommunen sitter som eier og kan ha en eierstrategi, men bystyret vil få mye mindre påvirkningsmuligheter på drift og prioriteringer i selskapet.

2. De folkevalgte og media vil miste innsyn sammenlignet med dagens situasjon.

3. Hvis målet med omorganiseringen er formuesbevaring, som Sissener vektlegger i sitt svar, er omgjøring fra et kommunalt foretak til et AS en ekstremt omstendelig og dyr måte å få til vedlikeholdet på. Vi forstår derfor at motivene bak en slik omlegging må være flere.

4. Med et AS vil det nettopp raskt presse seg frem et spørsmål om å åpne opp for at private investorer/ konsern skal kunne kjøpe opp bygg og eiendom.

Arendal Ap tror innbyggerne forstår veldig godt at omgjøring til et AS har som formål å realisere verdier, altså selge ut fellesskapets bygg og eiendommer, som neste steg. Du skriver det selv, Sissener: «Et aksjeselskap er et verktøy for å få mer avkastning…»

Et annet pussig punkt i Sisseners svar, er at han selv setter fingeren på et av våre hovedargumenter mot denne endringen til et AS, at de folkevalgte mister direkte styring og kontroll. Sissener trekker frem erfaringene fra Hove driftog utviklingsselskap, som Arendal kommune eier 100 %. «Vi har da ikke mistet kontroll her», skriver Sissener. Vår erfaring er at driften av Hove driftog utviklingsselskap er veldig fjernt fra bystyrets daglige virke. Hvis bystyret skulle ønske at Hove driftog utvikling brukte noe av sitt eventuelle overskudd til å støtte Hovefestivalen for eksempel, så har de folkevalgte ikke myndighet til å bestemme det.

Nina Jentoft,

varaordførerkandidat Arendal Ap

Karl Mork, leder Arendal Ap og listekandidat

Back To Top