fbpx
skip to Main Content

Alvorlig talt, skjerp dere!

TIGGERFORBUD:

Nå må vi stå opp for retten til å hjelpe folk i nød også. Regjeringen ønsker å straffe dem som hjelper tiggere. I tillegg kategoriserer de to tiggere sitt samarbeid som organisert tigging. For eksempel vil en mor og en datter som sitter sammen på gata for å tjene til livets opphold bli sett på som organisere tiggere. Eller som regjeringen og Senterpartiet vil at det skal defineres: «Organisert kriminalitet». Det gir lite mening å straffe folk for å be om hjelp, det vil regjeringen Solberg gjøre. Regjeringen Solberg gir nå også uttrykk for at den ønsker å straffe folk som vil hjelpe dem som sliter. Skal Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, diverse kommuner og privatpersoner nå få store bøter eller bli satt bak lås og slå? Johannes Heggland i Kirkens bymisjon uttalte at loven ikke vil gjelde offentlige myndigheter eller organisasjoner, men at det er vanskelig å forstå hva det vil si å være en medhjelper. Et uklart lovverk vil heve terskelen for å hjelpe dem som sliter. Det vil bare gå ut over de aller svakeste.

Jeg synes det er vanskelig å akseptere et samfunn hvor det er ulovlig å be om hjelp. Jeg finner det vanskelig å begripe at det nå kan bli ulovlig å tilby husrom til dem som sliter. Mange tiggere har fått husrom hos solidariske mennesker når vinteren har vært på sitt kaldeste. Skal slike handlinger bli ulovlige?

Regjeringen skjuler seg bak de store kriminelle nettverkene i sin argumentasjon. La oss bruke politiressurser på å ta nettverkene som driver med trafficking og annen illegal aktivitet. Det kler ikke et åpent og fritt samfunn å straffe dem som ber om hjelp og dem som gir hjelp.

Jeg håper moderate og liberale sjeler i Senterpartiet, Høyre og FrP kan se forbi fremmedfrykt og prioritere ressurser på å straffe dem som skader samfunnet.. Vi kan virkelig ikke ha et samfunn hvor man kan risikere straff for å gi hjelp til dem som trenger det aller mest.

Jacob Handegard,
Landsstyremedlem Unge Venstre

Back To Top